SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoTE00BG09 Mikrobiologia, 2.00 op, 53 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusMikrobiologia/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaMunukka Eveliina
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 31.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 0 
Osallistujia max. 0 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 02.09.2018
Toteutustapa
Suoritustapa
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, insinööri
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa mikrobien ja muiden solujen rakennetta, luokittelua ja toimintaa. Hän tuntee ympäristötekijöiden vaikutuksen mikrobien kasvuun, lisääntymiseen ja leviämiseen. Opiskelija tuntee mikrobien hyödyllisen ja haitallisen vaikutuksen.

 
Opintojakson sisältö

• solun rakenne ja toiminta
• mikrobien luokittelu
• mikrobien kasvu, kasvukinetiikka ja kasvun säätely
• virukset
• mikrobien biologinen ja teollinen merkitys ja käyttö
• mikrobiologinen työturvallisuus ja hygienia
• sterilointitekniikat

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat