SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoTE00BG08 Johdatus kemiaan, 2.00 op, 53 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusJohdatus kemiaan/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaHänninen Hanna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm10.09.2018 - 29.10.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 09.09.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 29.11.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.05.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata atomien rakenteen ja tuntee tavallisimmat alkuaineet. Hän osaa luokitella erilaiset kemialliset sidokset sekä osaa tunnistaa ja nimetä yksinkertaisia yhdisteitä. Lisäksi opiskelija osaa kertoa aineiden olomuodoista ja niiden muutoksista.

 
Opintojakson sisältö

Atomin rakenne, jaksollisen järjestelmän perusteet, kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, aineen olomuodot

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Verkkototeutus Optimassa.

Verkkokurssi on rakennettu kirjan Tekniikan kemia (ks. kohta Oppimateriaali) pohjalta. Opintojakson aikana luet/opiskelet kirjaaja teet tehtäviä Optimassa annettavien ohjeiden mukaisesti.Kirja onvälttämätön. Oheismateriaalina on verkkolukion ja opetus-tv:n materiaalit. Opetus-tv on välttämätönerityisesti niille, joilla ei ole lukiotaustaa. Opetus-tv:n ja verkkolukion materiaalit ovat vapaasti saatavilla ja Optimassa opastetaan oikeille sivuille.

Opinto on suunniteltu neljän viikon mittaiseksi. Sopiva tahti on esim. yksi luku/viikko (ks. "Opiskelijan työmäärän mitoitus" alla). Koko materiaali on kerralla nähtävissä Optimassa, mutta etene yksi aihe kerrallaan. Jokaisen aihepiirin (= kirjan luku) opiskelun jälkeen teetviikkotestin ja vasta sen jälkeen jatkat eteenpäin.

Opintojaksolla on tehtäviä, itsearviointeja ja testejä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson laajuus on 2 op ja se edellyttää n. 13 h työpanosta 4 viikon ajan, yht.54 h. Varaudu siis työskentelemäänainakin 2,5 h/päivä. Jos asia on sinulle entuudestaan tuttua, saattaa lyhyempikin aika riittää. Jos taas aihe on täysin vieras, aikaa saattaa kulua enemmänkin.

Arvosanan muodostuminen

Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan Optimassa annettujen tehtävien, itsearviointien ja testen tekeminen hyväksytysti. Viikkotesteistä pitää saada 40 % minimipisteistä.

Arviointi on asteikolla hyväksytty / hylätty.

Edeltävyysehdot

Edeltävyysehtoja ei ole. Opinto on tarkoitettukemian valmentavaksiopinnoksi niille, jotka eivät aiemmissa opinnoissaan ole juurikaan opiskelleet kemiaa tai kemian opinnoista on jo aikaa. Prosessi- ja materiaalitekniikan opintojaksonKemia 1 edeltävyysehtona on tämän opintojakson sisältö. Asioiden osaaminen testataan Kemia 1:n alussa testillä, jos valmentavaa opintojaksoa ei ole suoritettu.

Oppimateriaali

Opintojakso perustuu oppikirjaan Hänninen, H., Karppinen M., Leskelä M.,ja Pohjakallio M., Tekniikan kemia (Edita, 14. uudistettu painos), 2018, luvut 1-3.

Verkko-oppimateriaali

Etälukio

Opetus-tv

Tarvittavien verkkosivujen linkit ovat Optimassa.

Oppimisalusta

Optima. Kirjaudu optimaan ja valitse opintojakso "Johdatus kemiaan".

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Kemian peruskirjat (mm. lukiokirjat) sisältävät samoja asioita ja ovat käyttökelpoisia

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina.

Kustannukset opiskelijalle

Oppimateriaali ja mahdollinen Avoimen AMK:n kurssimaksu. Kurssimaksu ei koske Turun ammattikorkeakouluun Prosessi- ja materiaalitekniikkaan opiskelijaksi valittuja.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat