SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoTE00BG07 Orgaaninen kemia, 3.00 op, 80 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusOrgaaninen kemia/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaHänninen Hanna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 31.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 10.09.2018
Toteutustapa Lähi, Optima, Tentti, Verkko
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2019 
Tenttipäivä 05.12.2018 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa funktionaaliset ryhmät, luokitella orgaaniset yhdisteet niiden mukaan ja nimetä keskeiset orgaaniset yhdistetyypit sekä muodostaa tavallisimpien yhdisteiden rakennekaavat nimen perusteella. Opiskelija osaa kullekin yhdisteryhmälle tyypillisiä reaktioita ja osaa yhdistellä niitä orgaaniseen synteesiin. Opiskelija osaa määritellä isomerian eri lajit ja kertoa niiden merkityksen yhdisteen rakenteeseen. Opiskelija muistaa tärkeimmät polymeerit ja niiden sovelluskohteet.

 
Opintojakson sisältö

Orgaanisten yhdisteiden luokittelu ja tunnistaminen. Nimistö, kaavat ja yhdisteiden rakenteet, isomeria, stereokemia ja yhdisteiden tyypillisiä reaktioita. Esimerkkejä reaktiomekanismeista ja niiden merkityksestä. Tärkeimmät orgaaniset polymeerit ja niiden ominaisuudet.

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojaksolla on noin 24 lähituntia, joilla käsitellään orgaanisen kemian perusteoriaa sekä tehdään tehtäviä. Opiskeluun liittyvä materiaali sekä tehtävät ovat esillä Optimassa.

Käsiteltävät aiheet:

  • orgaanisten yhdisteiden ominaispiirteet
  • rakenteiden kuvaaminen
  • yhdisteriden nimeäminen
  • hiilivedyt ja niiden johdannaiset
  • alkoholit, eetterit, esterit , aldehydit, ketonit, karboksyylihapot
  • amiinit, amidit, tiolit
  • polymeerit ja muut makromolekyylit
  • isomeria
  • orgaanisten yhdisteiden reaktioita
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin noin 27 tunnin työmäärää.

Tämän opintojakson laajuus on3 op, joka vastaa keskimäärin 80 h kokonaistyömäärää. Lukujärjestykseen on varattu noin24 h, joten loppu työaika jää kotona opiskeltavaksi, esimerkiksi tehtävien tekoon ja tenttiin lukuajaksi.

Työmäärän mitoitus:

teoriatunnit, ryhmissä opiskelu ja kuulustelu

24h

itsenäinen opiskelu ja valmistautuminen kuulusteluun

56h

yhteensä

80h

Arvosanan muodostuminen

Arvosana määräytyy loppukuulustelun perusteella. Kuulustelun maksimipistemäärä on 30 pistettä ja hyväksymisraja on 40 % tästä eli 12 pistettä.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali

Optimassa jaettava materiaali.

Oppikirjan Hänninen, H., Karppinen M., Leskelä M.,ja Pohjakallio M., Tekniikan kemia (Edita, 14. uudistettu painos), 2018, luku 8.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat