SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoKH00BG53 Lean Startup -menetelmä ? oikotie ideasta kaupalliseen menestykseen, 5.00 op, 133 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusLean Startup -menetelmä – oikotie ideasta kaupalliseen menestykseen/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaLuukka Timo
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm14.09.2018 - 31.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika03.09.2018 (klo 08:00) - 13.09.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Salon toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa startup-mahdollisuuksia
- osaa käyttää startup-tilanteessa tarvittavia työkaluja ja menetelmiä
- osaa tehdä startup-tilanteen tunnusomaisia päätöksiä
- osaa soveltaa osaamistaan käytännön tilanteessa

 
Opintojakson sisältö

Lean Startup –menetelmä ja työkalut

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

OPISKELIJAT HUOMIO! TÄMÄN KURSSIN ALOITUSWEBINAARI PIDETÄÄN 14.9. KLO 13:00. Tutustu kuitenkin huolella sitä ennen kurssin Optima-tilaan jotta kurssin esittely sujuu tehokkaammin ja olet valmistautunut kysymyksillä niihin asioihin jotka materiaalista ei ole mahdollisesti sinulle vielä auennut.

Kurssin tavoitteet:
Opiskelija osaa

-tunnistaa startup-mahdollisuuksia

-käyttää startup-tilanteessa tarvittavia työkaluja ja menetelmiä

-tehdä startup-tilanteen tunnusomaisia päätöksiä

-soveltaa osaamistaan käytännön tilanteessa.
Kurssin sisältö:
Kurssi toteutetaan 100% verkossa. Opintojakson aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen sekä tehdään parityöskentelynä liiketoiminnan aloittamista simuloivia harjoituksia. Tehtäviin kuuluu verkkopalavereita sekä kirjallisia henkilökohtaisia ja ryhmäraportteja.

Itseopiskelu, parityöskentely verkossa, tiimien välinen työskentely verkossa

Kirjallisuuteen tutustuminen, innovointi, innovaation kehittäminen interaktiivisissa harjoituksissa, kirjallinen raportointi

Kirjaraportti, Skype palavereiden taltiointi, kirjallinen raportointi
5 op = 133 tuntia

Ei tenttiä

Osallituminen webinaareihin, osallituminen tiimityöskentelyyn, kirjalliset raportit.
Arvosana saatavilla 31.12.2018 mennessä
Henkilökohtainen osallistuminen ja raportti 50% arvosanasta.
Ryhmätyöt ja raportit 50% arvosanasta.
Yleisvaatimus: Toimeksianto vastaa annettujen ohjeiden tavoitteita. Tehtävä asettaa tavoitteet ja määrittää sen kontekstin ohjeiden tavoitteiden mukaisesti. Tehtävä hyödyntää faktoja jotka esitetään tavalla, joka tukee yrityksen johdon päätöksentekoa. Työskentely on kehittävää ja oppimista edistävää.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Eric Ries - Lean Startup - kokeilukulttuurin käsikirja

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

HUOM! Opiskelijoilla tulee olla käytössään Skype for Business.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat