SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoKH00BF98 Tietosuoja, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusTietosuoja/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaJaakkola Tapio
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.09.2018 - 02.01.2019
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika03.08.2018 (klo 08:00) - 07.09.2018
Toteutustapa Lähi, Optima
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Lemminkäisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 02.02.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 02.08.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä tietosuojan ja yksityisyyden sääntelyyn liittyvät Suomen lait
- laatia rekisteri- ja tietosuojaselosteen
- suojata omaa yksityisyyttään sosiaalisessa mediassa ja internet-maailmassa
- suunnitella ja toteuttaa tietosuojan ja yksityisyyden vaatimia toimenpiteitä PK-sektorin yrityksissä ja vastaavankokoisissa organisaatioissa ottaen huomioon asianmukaisen lainsäädännön sekä muut viranomaismääräykset

 
Opintojakson sisältö

Sisältö kuvataan toteutussuunnitelmassa.

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Alla olevaa toteutussuunnitelmaa (asiasisältö) tarkennetaan opintojakson alussa

-rikoslain mukainen yksityisyyden suoja
-yksityisyyden suoja työelämässä (työntekijän asema)
-tietosuoja/yksityisyyden suoja liike-elämässä (EU:n tietosuoja-asetus)
-asiakirjajulkisuus
-turvallisuusselvitys

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat