SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoKH00BF90 Informaatiomuotoilun ja data-analyysin perusteet, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusInformaatiomuotoilun ja data-analyysin perusteet/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaJolkkonen Ari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm11.09.2018 - 31.10.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 33 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 10.09.2018
Toteutustapa Lähi, Optima
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Lemminkäisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.11.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.05.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Digitalisoituva maailma tuottaa valtavan määrän eri muodossa olevaa informaatiota. Tavoitteena on opetalla ihmisten olemisen, ajattelun ja toiminnan määrällistä puolta kuvaavan informaation jalostamista ihmisiä ja ihmisryhmiä koskevaksi tiedoksi ja ymmärrykseksi. Lisäksi opetellaan jalostetun tiedon visualisointia helposti välitettäviksi ja käytettäväksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia teoreettisten käsitteiden suhteita kuvaavia havainnollisia esityksiä
- laatia prosessia kuvaavia kaavioita
- laatia muutosta kuvailevia havainnollisia esityksiä
- laatia taulukoita ja tilastografiikkaa olosuhteita, ajattelua ja toimintaa kuvaavasta numerodatasta
- analysoida ryhmien mielipiteiden ja toiminnan eroja numerodatan perusteella
- käyttää menetelmiä, joiden avulla mielipiteitä ja toimintaa kuvaavasta moniulotteisesta yksittäisten muuttujien joukosta etsitään harvoja piileviä yhteisiä ulottuvuuksia.

 
Opintojakson sisältö

-informaatiomuotoilun perusteita – tiedon visualisointi
- tilastollisten kuvailun periaatteet
- taulukoiden ja tilastografiikan laatiminen
- ryhmien erojen analysointimenetelmiä
- yksittäisen muuttujien joukon tiivistämiseen soveltuvat menetelmät

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat