SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5000BG59 MTA Certification 98_369: Cloud Fundamentals, 3.00 op, 80 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusMTA Certification 98_369: Cloud Fundamentals/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaJumppanen Anne
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 31.07.2019
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 0 
Osallistujia max. 0 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 02.09.2018
Toteutustapa
Suoritustapa
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.02.2020 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö

x

 
Arviointi

x

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat