SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1000BG02 Elektroniikan työpaja: Anturit ja toimilaitteet, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusElektroniikan työpaja: Anturit ja toimilaitteet/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaSuhonen Mauri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 19.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 0 
Osallistujia max. 0 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 14.09.2018
Toteutustapa
Suoritustapa
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 19.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 19.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•ymmärtää erilaisten antureiden ja toimilaitteiden mitoituksen ja toiminnan perusteet
•osaa valita ja yhdistää antureita mikro-ohjaimeen
•osaa ohjata, liittää ja käyttää erilaisia toimilaitteita, kuten esimerkiksi servo- ja dc-moottoreita, näyttöjä ja näppäimistöjä

 
Opintojakson sisältö

•kytkimet, näppäimistöt sekä erilaiset anturit, joita käytetään mm. lämpötilan, kosteuden, valon ja paineen mittaamiseen
•erilaiset toimilaitteet kuten ledit, releet, näyttöt sekä moottorit
•antureiden ja toimilaitteiden ohjaaminen

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat