SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1000BG01 Elektroniikan työpaja: Mikro-ohjaimen ohjelmointi, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusElektroniikan työpaja: Mikro-ohjaimen ohjelmointi/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaHaarto Antti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 16.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 60 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 10.09.2018
Toteutustapa Lähi, Optima, Projekti
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 16.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 16.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•osaa avoimen lähdekoodin mikro-ohjaimen (esimerkiksi Arduino) ohjelmointia C/C++ -kielellä
•ymmärtää mikro-ohjaimen I/O-rajapinnan toiminnan perusteet
•osaa liittää yksinkertaisia antureita mikro-ohjaimeen
•osaa ohjata yksinkertaisia laitteita mikro-ohjaimella

 
Opintojakson sisältö

•ohjelmointi C/C++ -kielellä
•I/O-rajapinnan rakenne ja toiminta
•mikrokontrollerin tekniset rajoitteet, kuten käyttöjännitteet ja virrat
•sarjaliikenneväylän toiminta

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

9/2018 - 12/2018: Harjoitustehtäviä, joissa ohjelmoidaan mikro-ohjainta (esim. arduinoa) ja rakennetaan siihen kytkettyjä piirejä ja laitteita, jotka sisältävät esimerkiksi kytkimiä, antureita ja LCD-näyttöjä. Harjoitustehtävien raportointi.
9/2018 - 12/2018: Mikro-ohjaimen ohjelmointiin liittyvän oman projektin suunnittelu ja toteutus sekä raportointi. Omalla projektilla voi korvata osan tai kaikki ohjatut harjoitustehtävät.
12/2018: Raportointien määräajat.

lähiopetus, tehtäväperustaisuus/innovatiivisuus, tiimityö

Opintojaksolla opiskellaan elektroniikkaa ja siihen kytkettävään mikro-ohjaimen ohjelmointia, jotka antavat sulautettuun elektroniikkaan liittyviä insinöörin perustaitoja. Opintojaksolla käytetään englanninkielistä lähdemateriaalia, mikä antaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää kansainvälistä insinöörialan kirjallisuutta. Harjoitustehtävät opiskelijat suorittavat tiimityönä. Opintojaksolla käytetään digitaalista opiskelumateriaalia ja sähköistä oppimisympäristöä.

Kontaktitunnit 42 h. Kontaktituntien lisäksi itsenäinen opiskelu, kytkennän suunnittelu, mikro-ohjaimen ohjelmointi ja raportointi 90 h.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Opettajan laatimaa materiaalia, jota jaetaan Optiman työtilan kautta. Lisäksi arduinosta ja käytetyistä komponenteista verkkomateriaalia, joihin on linkit Optiman työtilasta.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat