SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1000BG00 Elektroniikan työpaja: Elektroniikan komponentit, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusElektroniikan työpaja: Elektroniikan komponentit/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaHurri Jussi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 19.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 60 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 10.09.2018
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 19.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 19.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•kuvailla elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan
•mitoittaa ja rakentaa toimivia kytkentöjä elektroniikan peruskomponentteja käyttäen
•mitata yleismittarilla ja oskilloskoopilla virtoja ja jännitteitä
•tehdä yksinkertaisia piirilevyjä ja analysoida niitä oikeita mittalaitteita käyttäen.

 
Opintojakson sisältö

•tavallisimmat elektroniikan komponentit ja niiden soveltaminen sulautetussa ympäristössä: vastukset, kondensaattorit, diodit, bipolaaritransistorit ja kanavatransistorit
•peruskytkentöjen mitoitus ja toteutus
•mittauksissa käytettävät laitteet, kuten yleismittari, oskilloskooppi, signaaligeneraattori ja jännitelähteet
•koekytkentäalustojen käyttö ja piirilevynsuunnittelun perusteet

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat