SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso7081276 Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa, 5.00 op, 133 h
LAAJENTAVA OSAAMINEN
ToteutusSosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaKouki Marika
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.11.2018 - 20.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 12 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 30.10.2018
Toteutustapa Lähi, Monimuoto, Optima, Verkko
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 20.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 20.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa havaita lapsen tuen tarpeita sekä osaa varhaisen tuen käytäntöjä.

 
Opintojakson sisältö
  • lapsen kehityksen vaikeudet ja ilmeneminen
  • lapsen erityistarpeiden huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa
  • lapsen kehityksen ja oppimisen tuki
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Lähiopetus:

vko 43 itsenäinen työskentely, ennakkotehtävän työstäminen

vko 44 to 1.11 klo 17-20 Jakson aloitus ja ennakkotehtävän purku

vko 45 to 8.11 klo 17-20 Lapsen kehtyksen ja oppimisen haasteet

vko 46 to 15.11 klo 17-20 Tuen tarpeen havaitseminen ja tuen järjestäminen, erityiskasvatuksen menetelmät

vko 47 to 22.11 klo 17-20 Tiimitehtävän purku, Kasvatusyhteistyö

vko 48 to klo 17:30 -18 tentti, opintojakson päätös

Jakson työtavat ja menetelmät

Ryhmätyöskentely
Learning café
Haastattelun tekeminen
Kirjallisuuteen perehtyminen

Tentti on 29.11.2018 klo 17.30 - 18.00

Arvioinnin kohde on tentti 1-5
Ennakkotehtävä täydennettävä / hyväksytty
Tiimitehtävä täydennettävä / hyväksytty

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Yksilöllinen ennakkotehtävä ja tiimitehtävä 2 op
- Ennakkotehtävänä on perehtyä Lundánin ja Suonisen artikkeliin, Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Opiskelija kirjoittaa artikkelista kommenttipaperin, joka otetaan mukaan jakson aloituspäivään.
- Haastattelutehtävä tiimissä: Varhaiskasvatuksen erityisopettajan haastattelu
Lähiopetus 1 op
Tentti 2 op

Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Ennakkotehtävä: Lundàn, A. & Suoninen, E. 2006. Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Kasvatus 37 (5), 453 - 462.
Tenttiin:
Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.). 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Sivut: 19 - 117 ja 164 - 301. Painoksessa 2014 sivut: 22 - 120 ja 188 - 343.
Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.). 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi - Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen
Muu materiaali

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat