SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5051111 Ohjelmoinnin perusteet, 5.00 op, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusOhjelmoinnin perusteet/3004
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaJumppanen Anne
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2018 - 31.07.2019
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 0 
Osallistujia max. 0 
Ilmoittautumisaika01.08.2018 (klo 08:00) - 02.09.2018
Toteutustapa
Suoritustapa

Tämä on vaihtoehtoinen suoritustapa, joka toteutetaan tekemällä MTA sertifikaatti ohjelmoinnista.

Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.02.2020 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvailla tärkeimpiä sovellustyyppien ja niiden komponenttien toimintaa
 • keskustella soveltuvan ratkaisumallin valinnasta
 • määritellä ohjelmointiin liittyviä peruskäsitteitä kuten lähdekoodi, kääntäjä, muuttuja ja tyyppi
 • lukea jonkun muun tekemää ohjelmakoodia
 • hyödyntää tavallisimpia valinta- ja toistorakenteita
 • tunnistaa olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (luokka ja sen jäsenet, olio, viittaus, poikkeukset)
 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia sovellusohjelmia
 • piirtää kaavion, joka kuvaa ohjelman toiminnan kulkua.
 
Opintojakson sisältö
 • ohjelmistosovelluksen rakenne
 • kehitysympäristö
 • muuttujat ja tyypit
 • funktiot
 • ehtolauseet ja silmukat
 • taulukot ja listat
 
Arviointi

Asteikko: 0 - 5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tämä on Ohjelmoinnin perusteiden vaihtoehtoinen toteutus, joka suoritetaan MTA sertifikaatilla.

Ilmoittaudu Optimassa MTA Certification -työtilaan.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat