SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002408 Academic Writing, 5.00 op, 133 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusAcademic Writing/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaAsteljoki Sari
Muut opettajatEloranta Sini, Sorsa Kaisa, Suikkanen Eija
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm25.09.2018 - 29.11.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 8 
Osallistujia max. 12 
Ilmoittautumisaika04.08.2018 (klo 08:00) - 28.11.2018
Toteutustapa Lähi, Optima
Suoritustapa Tutkielma
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 5 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 29.12.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.06.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Osallistuja saa perustiedot tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta sekä siihen liittyvistä asioista. Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Tohtorikiihdyttämöön kuuluville henkilöille, mutta mukaan voi tulla myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia.

 
Opintojakson sisältö
  • Tutkimus- ja julkaisueettiset kysymykset
  • Hyvän tieteellisen artikkelin rakenne
  • Tieteellisen artikkelin työstämistä
  • Julkaisufoorumit
  • Tiedonhankinta ja viitteidenhallinta
  • Julkaisujen laatu ja näkyvyys
  • Englanniksi kirjoittaminen

 
Arviointi

Tehtävien suorittaminen sekä tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja esittäminen.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

HUOM. Kurssi on tarkoitettu tieteellistä käsikirjoitusta kirjoittavalle Tohtorikiihdyttämössä oleville henkilölle. Siihen voi osallistua myös Turun amk:n ja Samk:n henkilökunta sekä sovitusti muita henkilöitä avoimen amk:n kautta. Myös YAMK-opiskelijat voivat osallitua, mikäli kurssilla on tilaa.
Kyselyt: sari.asteljoki@turkuamk.fi
Kurssin aikana kirjoitetaan mieluiten englanninkielinen artikkeli. Koulutus järjestetään Polytechnic University of Valencian sopimuksen mukaisesti ja se voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin.
Seminaareihin omat tietokoneet mukaan. Oppimisalustana Optima.
Kurssi toteutuu klo 12.30-15.30 tilassa: Lemminkäisenkatu B 167
25.9 Aloitusseminaari I (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa)
- Kuinka aloittaa tieteellinen kirjoittaminen, miten ja missä artikkelin voi saada julkaistua
- Ennakkotehtävä ja sen läpikäynti: Pohdi etukäteen tulevan käsikirjoituksen sisältö, näkökulma ja kieli (engl./suomi). Asteta itsellesi aikataulu ja tavoitteet käsikirjoituksen työstämiseksi. Etsi valmiiksi lehti, johon aiot lähettää käsikirjoituksen - käy poimassa lehden kirjoittajaohjeet ja ota ne mukaasi ensimmäiselle kerralle.
4.10 Tiedonhankinta ja viitteidenhallinta (Eija Suikkanen)
- Turun AMK:n Finna, Turun AMK:n tarjoamat tietoaineistot
- RefWorksin käyttö
23.10 Tukea englanniksi kirjoittamiseen (Poppy Skarli)
- Keskustelua ja kysymyksiä esimerkkien ja omien tekstien pohjalta.
25.10 Julkaisujen laatu ja näkyvyys (Eija Suikkanen)
- edellisen kerran aihe jatkuu mahdollisesti
Julkaisujen laatu, julkaisut osana korkeakoulujen rahoitusta
- julkaisun laadun varmistus (mm. JuFo)
- avoin julkaiseminen
- julkaisutiedonkeruu
- affiliaatio
Julkaisujen ja tutkijan näkyvyys
- julkaisuarkisto: rinnakkaistallentaminen
- tutkimuksen yhteisöpalvelut
- tutkijan tunnisteet (ORCID jne.)
1.11 Artikkeliseminaari II (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa)
- Tutkimus- ja julkaisueettiset kysymykset
- Hyvän tieteellisen artikkelin rakenne
- Käsikirjoituksen työstämistä
8.11 Artikkeliseminaari III (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa)
- Artikkelikäsikirjoituksen 1. versio valmis, esityksiä, vertaisarviointia
29.11 Artikkeliseminaari IV (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa)
- Julkaisen, siis olen - kokemuksia ja havaintoja julkaisemisen vaikeudesta ja ihanuudesta (Harri Jalonen, 1t)
- Artikkelit valmiina, esitykset
Huom. Tohtorikihdyttämössä olevat ovat ilmoittautumisessa etusijalla.

Opiskelija kirjoittaa artikkelin suomeksi tai englanniksi ja esittelee sen seminaarissa.

Oppimista aktivoivat menetelmät, joustavuus, kansainvälisyys.

5 op = 133t

Artikkeli ja seminaariseitys.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat