SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002311 Nykytanssin perusteet, 3.00 op, 80 h
TAIDEAKATEMIAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusNykytanssin perusteet/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaAlppirinne Heidi
Muut opettajatKorpi Katja, Korpi Katja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm06.09.2018 - 18.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika20.08.2018 (klo 08:00) - 02.10.2018
Toteutustapa Lähi, Optima
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Linnankadun toimipiste
Arviointi viimeistään 18.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 18.07.2019 
Vastuutulosalue Taideakatemia
Vastuutoimipiste Linnankadun toimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Nykytanssille ominaisten käytännön harjoitteiden avulla tutustutaan nykytanssin teknisiin ja ilmaisullisiin perusteisiin. Opintojakson tavoitteena on luovan liikeilmaisun vahvistaminen.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä kehon hahmottamista ja liikkeen tuottamista nykytanssille ominaisten liikesarjojen ja improvisatoristen harjoitteiden avulla. Lisäksi musiikin ja liikkeen yhteyden löytäminen ja työstäminen ovat osa jokaista harjoitustuntia. Kontaktiopetusryhmät tapaavat ti ja to klo 17–18:30 Taideakatemian Jokisalissa. Opettajina toimivat Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksen III vsk:n opiskelijat ohjaavan opettajan valvonnassa.

 
Arviointi

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen osallistumista ja läsnäoloa opetustunneilla. Läsnäoloa ei voi korvata muulla työllä. Lisäksi hyväksytty suoritus edellyttää kirjallisen esseen laatimista. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tiistaisin ja torstaisin 6.9.-18.12.2018. klo 17:00-18:30 Jokisalissa (Linnankatu 54). Viikolla 42 ja 6.12. ei ole kontaktiopetusta.
Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä kehon hahmottamista ja liikkeen tuottamista nykytanssille ominaisten liikesarjojen ja improvisatoristen harjoitteiden avulla. Lisäksi musiikin ja liikkeen yhteyden löytäminen ja työstäminen ovat osa jokaista harjoitustuntia. Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- toistaa nykytanssin perustekniikkaa
- nimetä nykytanssin keskeisimpiä termejä
- tunnistaa ja toistaa nykytanssille ominaisten liikkeidenlaatua ja dynamiikkaa
- toimia tunnilla tanssituntietiketin mukaan
- laatia analyysin näkemästään tanssikokonaisuudesta
Opettajina toimivat Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksen III vsk:n opiskelijat ohjaavan opettajan valvonnassa.

Kontaktiopetuksen (27 x 90min) lisäksi opintojaksoon kuuluu tanssiesitysseuranta ja lyhyen esitysanalyysin laatiminen. Tanssiesitykset Taideakatemian Köysiteatterissa 12.12.-15.12.
Tanssiesitys on maksuton Nykytanssin perusteet opintojaksolle osallistuville. Tarkemmat esitysajat ja esitysanalyysin ohjeistus annetaan myöhemmin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen osallistumista ja läsnäoloa opetustunneilla. Sairaudesta tms. pakottavasta syystä johtuvat poisolot opetuksesta selvitettävä kirjallisesti. Opintojaksoa ei voi suorittaa hyväksyttävästi jos opetuksesta on yli viisi poisoloa. Läsnäoloa ei voi korvata muulla työllä. Lisäksi hyväksytty suoritus edellyttää sovitun tanssiesityskokonaisuuden seuraamista ja esitysraportin laatimista määräajassa ja -mitassa. Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat