SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002297 Culture Portfolio: China, 3.00 op, 80 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusCulture Portfolio: China/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaVesanen Katriina
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm17.09.2018 - 25.11.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika03.09.2018 (klo 08:00) - 12.09.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 3 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 25.12.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 25.06.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Virtuaaliopintojakson jälkeen opiskelija omaa tietoja kohdemaasta, sen yhteiskunnasta, tapakulttuurista ja työelämän toimintatavoista. Opiskelija ymmärtää kohdemaan kulttuurin ominaispiirteitä ja tunnistaa kulttuurien väliseen viestintään vaikuttavat tekijät.

Hän osaa sopeuttaa omaa viestintäänsä huomioiden kohdemaan kulttuurin.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • kulttuuritietous (mm. eri teorioiden pohjalta)
  • stereotypiat
  • kulttuurishokki
  • tapakulttuuri vapaa-ajalla ja työelämässä
 
Arviointi

Katso toteutussuunnitelman arviointi.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso suoritetaan ajalla 17.9.2018 - 25.11.2018
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

- kulttuuritietous (mm. eri teorioiden pohjalta)

- stereotypiat

- kulttuurishokki

- tapakulttuuri vapaa-ajalla ja työelämässä

Kurssi on jaettu neljään moduuliin, jotka suoritetaan itsenäisesti Optima-oppimisympäristössä.
- Aikatauluta opintosi.
- Opintojakson suorittaminen vie n. 80 tuntia.
- Voit suorittaa opiskelusi sinulle sopivaan tahtiin, kuitenkin 25.11.2018 mennessä

Opintojaksolla ei ole opettajaa, eli olet itse vastuussa oppimisestasi! Lue tarkasti tehtävänannot.

-Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta. Loppuarvioinnissa katsotaan, että tehtävät täyttävät annetut kriteerit.

-Kriteeristö ja muu tarkempi ohjeistus OPTIMAssa.

-Kurssi suoritetaan englanniksi.

Kurssi arvioidaan opintojakson päätyttyä 25.11.2018 jälkeen.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat