SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002259 Zielland Deutschland- Saksa kohdemaana, 3.00 op, 80 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusZielland Deutschland- Saksa kohdemaana/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaSimola Sanna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm17.09.2018 - 25.11.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika03.09.2018 (klo 08:00) - 12.09.2018
Toteutustapa Optima
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 3 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 25.12.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 25.06.2019 
Vastuutulosalue Yhteiset palvelut
Vastuutoimipiste Turun ammattikorkeakoulu
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Virtuaaliopintojakson jälkeen opiskelija omaa tietoja kohdemaasta, sen yhteiskunnasta, tapakulttuurista ja työelämän toimintatavoista. Opiskelija ymmärtää kohdemaan kulttuurin ominaispiirteitä ja tunnistaa kulttuurien väliseen viestintään vaikuttavat tekijät.

Hän osaa sopeuttaa omaa viestintäänsä huomioiden kohdemaan kulttuurin.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • kulttuuritietous (mm. eri teorioiden pohjalta)
  • stereotypiat
  • kulttuurishokki
  • tapakulttuuri vapaa-ajalla ja työelämässä
 
Arviointi

Katso toteutussuunnitelman arviointi.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Itsenäistä työskentelyä Optima-oppimisympäristössä.

OHJEISTUS:
Aikatauluta opintosi. Opintojakson suorittaminen vie n. 80 tuntia.
Voit suorittaa opiskelusi sinulle sopivaan tahtiin, kuitenkin 17.9-25.11.2018 välisenä aikana.
Opintojakso arvioidaan25.11. 2018 jälkeen kahden viikon kuluessa.
Opintojaksolla ei ole opettajaa, eli olet itse vastuussa oppimisestasi! Lue tarkasti tehtävänannot.
Tehtävistä ei anneta palautetta. Loppuarvioinnissa katsotaan, että tehtävät täyttävät annetut kriteerit.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

3 op = 80 h

Arvosanan muodostuminen

Hyväksytty/hylätty.

Edeltävyysehdot

Opintojakson kieli on saksa.

Tehtävät tehdään saksan kielellä. Edellyttää vähintään B1-tason saksan kielen taitoa.

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat