SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002327 Liikuntatuutorointi, 3.00 op, 80 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1006
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaMäkilä Päivi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 3 
Osallistujia max. 15 
Ilmoittautumisaika01.12.2017 (klo 08:00) - 15.04.2018
Toteutustapa Lähi, Monimuoto, Projekti
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Yhteiset palvelut
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Liikuntatuutori:

- aktivoi opiskelijoita liikkumaan ja lisää liikunnan harrastamista korkeakoulun sisällä

- kehittää omia johtamis- ja ryhmänohjaustaitojaan

- osallistuu korkeakoululiikunnan järjestämiseen ja kehittää liikuntapalveluita Turun AMK:ssa

- toimii oman liikuntaryhmänsä vetäjänä

- järjestää liikuntalajikokeiluita

- luo liikuntakulttuuria korkeakouluun

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy hyvinvoinnin edistämiseen liikunnallisin keinoin ja perehtyy korkeakouluyhteisön liikuntatoimijoihin. Opiskelija oppii ryhmänjohtamistaitoja omaa ryhmää vetäessään sekä organisointitaitoja osallistuessaan liikuntatapahtumien järjestelyihin. Opintojaksolle osallistuminen edistää niin liikuntatuutorin omaa kuin tuutoroitavien opiskelijoiden liikunnallisia valmiuksia. Myös opiskelijan taito motivoida muita liikkumaan harjaantuu.

 
Arviointi

Ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Seuraava liikuntatuutorointikoulutus järjestetään huhtikuussa 2018

- CampusSportin järjestämään koulutukseen osallistuminen

- toiminnan suunnittelu CampusSportin avustuksella

- CampusSportin järjestämiin liikuntatuutorointitapaamisiin osallistuminen

- oman liikuntaryhmän vetäminen (tapaamisia vähintään 2-4/kk)

- CampusSportin liikuntapalveluiden markkinointi/ tutuksi tekeminen (asiantuntijaroolissa toimiminen mm. uusien opiskelijoiden infotilaisuuksissa)

- liikuntatapahtumien (mm. turnaukset ja SportAppro) järjestelyihin osallistuminen

- raportointi annettujen ohjeiden mukaisesti opintojakson päätteeksi, raportin pituus vähintään 4-6 sivua, myös tuntikirjanpito täytyy toimittaa raportin liitteeksi.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

3 op = 81h

Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat