SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002419 Urasuunnittelu, 3.00 op, 80 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaAhtinen Janne
Muut opettajatSiitonen Mikko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm04.04.2018 - 14.05.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika01.12.2017 (klo 08:00) - 01.04.2018
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.05.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Liiketalouden koulutus (Turku)
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakso antaa mahdollisuuden opiskelijalle pohtia omaa osaamistaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa tulevaisuuden työtehtävät osaamistarpeet
  • suunnitella opintojaan osaamistarvelähtöisesti
  • tunnistaa omat kehittämiskohteensa
  • ajatella tulevaisuuden työelämää ja sen haasteita.
  • ymmärtää tavoitteiden merkityksen Hops:in suunnittelussa
  • hakea oman alansa työtehtäviä.
 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla pohditaan kysymystä: millaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työtehtävissä ja miten suunnittelen opintoni, jotta voisin saavuttaa siihen tarvittavan osaamisen?

Tulevaisuuden ennakoimiseen ja suunnitteluun liittyy oletus, että muutosprosessi on suunnattavissa ja että päämäärä on tavalla tai toisella valittavissa ja saavutettavissa. Osaamisperusteinen määrittely auttaa sinua asettamaan tavoitteita ja tekemään suunnitelmia, jotka vievät sinua kohti haluttuja” työtehtäviä.

Opintojaksolla opitaan työnhakutaitoja.

 
Arviointi

Arviointi Hyväksytty-Hylätty

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Neljä lähitapaamista. Verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu tapaamisten välissä.

Ennen ensimmäistä lähitapaamista tulee olla suoritettuna Udemy.com palvelussa tarjolla oleva verkko-opintojakso Job Seeking 4.0 (linkki tulee myöhemmin). Lisäksi ennen ensimmäistä lähitapaamista tulee olla etsittynä 4 itseään kiinnostavaa työpaikkailmoitusta.

Lähitapaamiset:

  • 13.4.2018 klo 10-12
  • 17.4.2018 klo 9-12
  • 27.4.2018 klo 10-12
  • 4.5.2018 klo 10-12

Loppuraportin palautus 14.5.2018 mennessä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

81 tuntia

Arvosanan muodostuminen

Raportti: hyväksytty/hylätty.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Oppimateriaali

Optima ja Udemy

Verkko-oppimateriaali

Optima ja Udemy

Oppimisalusta

Optima ja Udemy

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

-

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakson suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Udemy.com palveluun.

Kustannukset opiskelijalle

Ei kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

SoleOPSissa

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat