SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002418 Tekstin kudokset eloon, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaKivivuori Jaana, Sandberg Riikka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm28.02.2018 - 31.05.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 3 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.12.2017 (klo 08:00) - 04.03.2018
Toteutustapa Lähi, Optima, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 5 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 04.06.2018 
Tenttipäivä 21.03.2018 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • erottaa eri tekstilajien tyylipiirteitä
  • käyttää kielenhuollon apuvälineitä tekstinsä työstämisessä
  • kirjoittaa kielitaitotasonsa mukaista selkeälukuista ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä.
 
Opintojakson sisältö

Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, joilla suomi on toisena kielenä.

Opiskelija lukee suomenkielisen kirjan, josta hän valmistelee alustuspuheenvuoron keskusteluun. Toisen presentaation aiheen opiskelija ehdottaa itse. Opiskelija työstää opinnäytetyötekstiä tai kahta muuta tekstiä, esim. CV:tä.

Opintojaksolla opiskelijoiden omien tekstien työstäminen on keskiössä.

 
Arviointi

Asteikko 0-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tervetuloa suomen kurssille Tekstin kudokset eloon (5 op)!

Tämä kielipaja on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kohentaa suomen taitojaan.

Tuo ensitapaamiseen mukanasi teksti, esim. opinnäytetyöteksti, jota työstät tällä hetkellä. Voit kirjoittaa kurssin aikana myös muita tekstejä, kuten CV:tä.

Kurssilla luetaan suomenkielinen kirja,

keskustellaan ajankohtaisista aiheista,

harjoitellaan presentaatiota

sekä hiotaan tekstejä.

Valmistaudu arvioimaan omaa työskentelyäsi ja antamaan palautetta kaverille. Arvioinnissa otetaan huomioon taitojen kehittyminen opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Opiskelijan työmäärä on seuraava:
21 h lähitapaamiset
10 h yksilö- ja/tai ryhmäohjaus
22 h presentaatiovalmistelut
30 h kirjallisuuden lukeminen
30 h tekstien työstäminen
10 h verkkotyöskentely
12 h itsenäinen tiedonhaku.
Arvosanan muodostuminen

Arviointikriteereinä toimivat innovaatiopedagogiikan mukaisesti opiskelijan

1)    tavoitteellinen toiminta

2)    yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa

3)    apuvälineiden käyttö

4)    tekstin työstämisen kokonaisvaltaisuus

5)    kyky etsiä tietoa ongelman ratkaisemiseksi.

Palautteissa ja arvioinnissa hyödynnetään itsearviointia ja vertaispalautetta. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan taitojen kehittyminen opintojakson aikana.

Edeltävyysehdot

Kurssille voi osallistua, jos suomen kielen taidot ovat B-tasolla.

Oppimateriaali

Materiaalia jaossa tunnilla ja Optimassa > Tekstin kudokset eloon

Verkko-oppimateriaali

linkit Optimassa ja opiskelijan etsimä tarkoituksenmukainen aineisto

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Kurssin aikana luetaan vapaavalintainen, suomalainen kirja.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Suullista palautetta kerätään opintojakson aikana ja lopussa opiskelijat täyttävät kirjallisen, anonyymin palautteen. Kurssia kehitetään palautteen avulla.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat