SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso2011397 Näyttämöilmaisu 1, 2.00 op, 53 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusTyöväen Akatemia/1002
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018
VastuuopettajaHaapasalo Minna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika01.05.2017 (klo 08:00) - 15.09.2017
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.01.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2018 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa valitun näyttämöilmaisun lajin perusteet.

 
Opintojakson sisältö

Luennot, työpajat, harjoitteet,harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

 
Arviointi

Asteikolle 1-5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tämä toteutus on vain Työväen Akatemian opiskelijoille (yhteistyösopimus avoimen AMK:n kanssa 2017-2018)

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat