SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002000 Työelämän ajokortti, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1007
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaSimola Sanna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm07.05.2018 - 30.06.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 80 
Ilmoittautumisaika17.03.2017 (klo 08:00) - 04.05.2018
Toteutustapa Monimuoto, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 4 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 30.07.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Yhteiset palvelut
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Koulutuksen kehittäminen
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden työelämäosaamista ja kehittää työnhaun taitoja. Opintojakson aikana opiskelija saa vinkkejä työnhaun tehostamiseen ja työn hakemiseen liittyvien dokumenttien kehittämiseen. Hän perehtyy keskeiseen työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin sekä niiden merkitykseen käytännön työelämän ongelmatilanteissa. Opintojaksolla opiskelija tutustuu myös siihen, mitkä seikat pitävät työelämässä työhyvinvointia yllä ja kenen vastuuseen eri osa-alueet kuuluvat.

Moduuli 1

 • Opiskelija tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa
 • Opiskelija osaa laatia työnhaun keskeiset asiakirjat (cv/työhakemus)
 • Opiskelija tuntee sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaa soveltaa niitä työnhaussa ja työelämässä

Moduuli 2

 • Opiskelija tuntee lakeihin ja sopimuksiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä
 • Opiskelija tietää, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen
 • Opiskelija ymmärtää työelämän keskeiset toimintaperiaatteet
 • Opiskelija ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä, osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä

Moduuli 3

 • Opiskelija tuntee keskeisiä työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja toimintaperiaatteita
 • Opiskelija tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva mm. sairastumisen ja työttömyyden aikana
 
Opintojakson sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista, jotka ovat:

 1. Taitavaksi työnhakijaksi
 2. Työelämän pelisäännöt
 3. Turvaa työuralle

Sisältöalueet:

 • oppimis ja opiskelutaidot
 • työnhaun pääkohdat ja oman osaamisen markkinointi
 • työelämätietous ja sen soveltaminen
 • hyvinvointi työelämässä
 • tasa-arvo työelämässä
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Luentoaikataulu, liveluennot verkossa

Aloitusluento Orientaatio ja johdatus työnhakuun tiistaina 8.5.2018 klo 16-17

Päätösluento Työelämävalmiudet torstaina 14.6.2018 klo 16-17

Muu opiskelu- ja luentomateriaali avautuu verkkoympäristössä opiskelun edetessä.

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opiskelijan työmäärän mitoitus
 • oppimisympäristöön tutustuminen (10 %)
 • Verkkoluennot ja luentoja tukeva lisämateriaali Propajassa (15 %)
 • yksilötehtävät verkossa (35 %)
 • oppimispäiväkirja ja pienryhmätyöskentely verkossa (25 %)
 • Itsenäinen opiskelu ja tiedonhaku (verkkomateriaalit) (15 %)
Arvosanan muodostuminen

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksolle määriteltyjen oppimistehtävien suorittamista, pienryhmätyöskentelyä ja vertaisarvioinnin suorittamista hyväksytysti, kirjalliseen aineistoon/verkkomateriaaliin tutustumista sekä itsenäistä työskentelyä.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Propaja/Ammattiliitto Pro / Moodle

Opintojaksolle hyväksymisen jälkeen (huhtikuun lopussa)osallistujia tiedotetaan sähhköpostitse.

Tunnukset oppimisalustaan tulevat myös samanaikaisesti.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Yhteyshenkilöt:

Ammattiliitto Pro Anne Teittinen ( at proliitto.fi)

Turun ammattikorkeakoulu Sanna Simola (at turkuamk.fi)

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat