SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5051130 Järjestelmäläheinen ohjelmointi, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1005
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaMäättä Sanna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.05.2018 - 24.08.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 80 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 25.04.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Essee, Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kertoa käyttöjärjestelmän roolista järjestelmän resurssien hallinnassa
  • tunnistaa monisäieohjelmoinnin synnyttämät uudet ongelmatyypit
  • suunnitella ja toteuttaa monisäieohjelmia.
 
Opintojakson sisältö
  • C-ohjelmointi
  • tiedostojärjestelmät
  • muistinhallinta
  • prosessienhallinta: prosessit, säikeet, resurssien jakomekanismit
 
Arviointi

Asteikko: 0 - 5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija oppii ohjelmoimaan C ohjelmointikielellä sekä käyttämään Linux käyttöjärjestelmää. Opiskelija oppii käyttöjärjestelmien perusteet.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone, johon voi asentaa Linux käyttöjärjestelmän (dual boot tai asennus virtuaalikoneelle).

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opiskelijan työmäärän mitoitus

5 * 27 tuntia = 135 tuntia

Arvosanan muodostuminen

Opintojakso koostuu sekä kirjallisista töistä sekä ohjelmointiharjoituksista.

Arviointi:

90 % tehtävistä tehty hyväksytysti -> arvosana 5

80 - 89 % tehtävistä tehty hyväksytysti -> arvosana 4

70 - 79 % tehtävistä tehty hyväksytysti -> arvosana 3

60 - 69 % tehtävistä tehty hyväksytysti -> arvosana 2

50 - 59 % tehtävistä tehty hyväksytysti -> arvosana 1

alle 50 % tehtävistä tehty hyväksytysti -> suoritus hylätty

Edeltävyysehdot

Ohjelmoinnin perustaidot jollakin korkean tason ohjelmointikielellä.

Oppimateriaali

Optima ja Internet

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Optima-työtila aukeaa vähän ennen kurssin alkua

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Huomaathan esimerkiksi opintotuen kannalta:

  • Jos kurssi on suoritettu kesäkuun loppuun mennessä, suoritusmerkinnän saa opintorekisteriin kesäkuun 2018 puolelle (suoritusmerkinnän saa loma-ajan takia vasta elokuussa, mutta suoritus merkitään kesäkuulle)
  • Jos kurssin suoritus menee heinä- ja/tai elokuun puolelle, suoritusmerkintä tulee opintorekisteriin elokuulle 2018

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat