SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002413 Nonprofit-organisaation varainhankinta, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaJärvipetäjä Milla
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm14.05.2018 - 10.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Kyllä
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 120 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 20.05.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 10.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Taideakatemia
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Media-alan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Nonprofit-organisaatiot ovat monilla aloilla merkittäviä toiminnan ja palvelujen tuottajia ja kehittäjiä. Näitä ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, taide- ja kulttuuritoiminta, joiden toiminta on järjestetty yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, säätiön tai osakeyhtiön muotoon.

Varainhankinta-opintojakson tuottama osaaminen tukee yleisiä projektinhallinnallisia taitoja.

Samasta aihepiiristä on mahdollista koota yhteensä 15 op opintokokonaisuus, suorittamalla myös muut nonprofit-kokonaisuuden osiot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida varainhankinnan merkitystä sekä organisaation että rahoittajan näkökulmasta
  • arvioida eri tukimuotojen sopivuutta
  • kertoa yritysyhteistyön merkityksestä ja kehityksestä varainhankinnassa
  • valita ja vertailla organisaation toimintaan soveltuvia yhteistyökumppaneita
  • arvioida joukkorahoituksen soveltuvuutta omaan tuotantoon
  • laatia rahoitushakemuksen
 
Opintojakson sisältö
  • rahoitussuunnitelma
  • yhteistyökumppanisuunnittelu
  • rahoitushakemukset
  • joukkorahoitusmallit ja -käytännöt
 
Arviointi

0 - 5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan etänä, Optima-alustalla. Optimassa jaetaan aineisto ja ohjeet itsenäisesti ja oman aikataulun mukaisesti tehtäviin aktiviteetteihin. Aktiviteetit ovat:
1. case-analyysi itse valitusta nonprofit-organisaatiosta, palautus viimeistään 1.7.(25% arvosanansta)
2. pienimuotoinen sponsorointisuunnitelma, palautus viimeistään1.7. (25% arvosanansta)
3. joukkorahoituskampanjan suunnitelma, palautus viimeistään 1.7. (25% arvosanansta)
4. avustushakemus,palautus viimeistään1.7. (25% arvosanansta)

Lisäksi opiskelija antaa kirjallista palautetta ja arviointia toisten opiskelijoiden aktiviteeteistä (10.7. mennessä). Ohjeet aktiviteetteihin, palautteenantamiseen, laajuuteen, palautukseen jne ovat Optimassa.

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opiskelijan työmäärän mitoitus

5 op = 135 h

Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat