SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002412 Nonprofit-organisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaHatakka Markus
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm14.05.2018 - 15.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Kyllä
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 25 
Osallistujia max. 140 
Ilmoittautumisaika15.03.2018 (klo 08:00) - 07.05.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Essee, Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 15.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Taideakatemia
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Media-alan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Nonprofit-organisaatiot ovat monilla aloilla merkittäviä toiminnan ja palvelujen tuottajia ja kehittäjiä. Näitä ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, taide- ja kulttuuritoiminta, joiden toiminta on järjestetty yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, säätiön tai osakeyhtiön muotoon.

Opintojakson keskiössä ovat nonprofit-organisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen erityisesti toiminnanjohtajan tai muun toimintaa pyörittävän näkökulmasta.

Samasta aihepiiristä on mahdollista koota yhteensä 15 op opintokokonaisuus, suorittamalla myös muut non profit -kokonaisuuden osiot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata johtamisen ja esimiestyön käsitteitä
 • tunnistaa tiimin jäsenten motivointiin ja sitouttamiseen liittyviä seikkoja sekä laatia suunnitelman tiimin toiminnasta
 • suunnitella ja johtaa kokous- ja neuvottelutilaisuutta sekä laatia keskeisiä kokous- ja neuvotteluasiakirjoja
 • kuvata rekrytointiprosessin vaiheet ja käytännöt sekä arvioida erilaisia rekrytointimenetelmiä ja -kriteereitä
 • laatia rekrytointiin ja esimiestehtäviin liittyviä asiakirjoja
 
Opintojakson sisältö
 • esimiestyö ja johtamisen peruskäsitteet
 • tiimin motivointi ja sitouttaminen
 • rekrytointi
 • kokouskäytännöt, neuvottelutaidot ja dokumentointi
 • nonprofit-organisaation toimintakäytännöt ja toiminnan suunnittelu/kehittäminen
 • verkostoitumistaidot
 
Arviointi

0 - 5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakson suoritusohjeet Turun ammattikorkeakoulun Optimassa 14.5. alkaen (työtila "Non profit - Johtaminen 2018").

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOPSissa!
HUOM. Muut kuin Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opiskelijan työmäärän mitoitus

1 op vastaa n. 27 tunnin työpanosta.

Arvosanan muodostuminen

Suoritettujen tehtävien mukaisesti, ks. opintojakson suoritusohjeet Turun ammattikorkeakoulun Optimassa 14.5. alkaen (työtila "Non profit - Johtaminen 2018"). Arviointi 1 - 5 / hylätty.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali

Opintojakson suoritusohjeet Turun ammattikorkeakoulun Optimassa 14.5. alkaen (työtila "Non profit - Johtaminen 2018").

Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOPSissa!
HUOM. Muut kuin Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat