SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002414 Brändimarkkinoinnin uudet ilmiöt ja kanavat, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaTeittinen Minna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2018 - 31.05.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 80 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 02.04.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Essee, Harjoitustyö

Tarkemmat tiedot Optimassa.

Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 17.06.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Taideakatemia
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Media-alan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija sisäistää yritysten ja tuotteiden brändin merkityksen sekä brändi-identiteetin rakentumisen uudella tavalla verkkomedioissa. Hän tutustuu brändimarkkinoinnin uusimpiin ilmiöihin ja mahdollisuuksiin ja perehtyy niiden avulla brändinhallintaan analyyttisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää, miten yritysten ja organisaatioiden brändejä markkinoidaan uusilla verkkopainotteisilla keinoilla sekä miten niiden markkinointia kannattaa kehittää.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksossa perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, kohdentaminen, vastuullisuus, datan ja luovuuden liitto jne.) ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa.

 
Arviointi

Asteikolla 0-5. Kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuna opintojakson suorittamiseksi.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutetaan verkossa Optima-alustalla, joten voit edetä omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Materiaalit ja tehtävät avataan ilmoittautuneille 1.5.2018. Tehtävien palautus optimaan 31.5.2018 mennessä.

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:

Osa 1. Opitaan tuntemaan brändimarkkinoinnin uusia mahdollisuuksia perehtymällä erityisesti verkkomediassa ilmeneviin brändimarkkinoinnin trendeihin, uusiin ilmiöihin ja keinoihin. Aihepiiriä tutkitaan ja analysoidaan monipuolisen lähdemateriaalin sekä esimerkkien avulla ja kirjoitetaan aiheesta essee/raportti.

Osa 2. Sovelletaan edellä opittua käytäntöön tutustumalla jonkin itse valittavan brändin toteutuneisiin markkinointitoimenpiteisiin sekä pohtimalla ko. markkinoinnin onnistumista.  Laaditaan kehittämissuunnitelma ko. brändille uusiin verkkomarkkinoinnin keinoihin pohjautuen.

Tarkemmat tiedot ja ohjeistus tehtävien suorittamiseen tulevat Optimaan.

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opiskelijan työmäärän mitoitus

133 t etätehtävinä

Arvosanan muodostuminen

Molempien tehtäväosioiden palautus aikataulussa. Analyyttinen ja ideoiva ote tehtävien suorittamisessa.

Edeltävyysehdot

Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan Optimassa kaikille osallistujille.

Verkko-oppimateriaali

Ilmoitetaan Optimassa kaikille osallistujille.

Oppimisalusta

Optima.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Etätehtävien avulla osallistuminen onnistuu aikaan ja paikkaan katsomatta.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Optimassa on palautekysely. Lisäksi opintojaksosta voi mielellään antaa palautetta vastuuopettajalle: minna.teittinen@turkuamk.fi.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat