SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso2001049 Nonprofit-organisaation markkinoinnin kehittäminen, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1002
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaTeittinen Minna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2018 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 80 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 03.04.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Essee, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu

Toteutus etätehtävinä omavalintaisessa paikassa ja omavalintaiseen aikaan

Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Taideakatemia
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Media-alan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Haluatko kehittää markkinoinnin osaamistasi nonprofit-organisaatioiden kiehtovassa maailmassa? Nonprofit-organisaatiolla tarkoitetaan yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä/organisaatioita, joiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan joilla on jokin muu erityinen tavoite tai missio. Nonprofit-organisaatioita ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, erilaiset yhdistykset, kulttuuritoiminta jne.

Opintojakson suoritettuasi olet oppinut mm. tuntemaan nonprofit-markkinoinnin erityispiirteet, mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa, miten nonprofit-organisaatioiden markkinointia kannattaa suunnitella sekä tunnet erilaisia markkinointi- ja viestintätapoja, jotka soveltuvat nonprofit-organisaatioille. Osaat analysoida, ideoida ja kehittää uusia markkinointiviestinnän keinoja paitsi teoriassa, myös käytännön tasolla.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksossa perehdytään nonprofit-markkinointiin niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Teoriatasolla aihepiiriä tarkastellaan lähdekirjallisuuden avulla seuraavista näkökulmista:

  • mitä ovat nonprofit-organisaatiot
  • mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa
  • millaisia strategisia ja taktisia päätöksiä markkinoinnissa tehdään                               
  • millaista markkinoinnillista yhteistyötä voidaan tehdä
  • markkinoinnin suunnittelun merkitys nonprofit-organisaatiossa
  • markkinoinnin eettiset kysymykset

Käytännön tasolla sovelletaan opittua tekemällä pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma analysoimalla ja kehittämällä jonkin itse valitun nonprofit-organisaation markkinointia.

 
Arviointi

Asteikolla 1-5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutetaan verkossa Optima-alustalla, joten voit edetä omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Materiaalit ja tehtävät avataan ilmoittautuneille 1.5.2018. Tehtävien palautus optimaan 31.7.2018 mennessä.

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:

Osa 1. Perehdytään em. kysymyksiin lähdemateriaalin avulla ja näin opitaan ymmärtämään nonprofit-markkinoinnin mahdollisuuksia.

Osa 2. Sovelletaan opittua käytäntöön perehtymällä jonkin itse valitun, omaa elämää lähellä olevan nonprofit-organisaation markkinointiin (markkinointianalyysi) ja tehdään pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma ko. organisaation markkinoinnin tueksi.

Tarkemmat tiedot ja ohjeistus tehtävien suorittamiseen tulevat Optimaan

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

133 t etätehtävinä

Arvosanan muodostuminen

Molempien tehtäväosioiden palautus aikataulussa. Analyyttinen ja ideoiva ote tehtävien suorittamisessa.

Edeltävyysehdot

Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa, mutta ei ole välttämätöntä.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan Optimassa kaikille osallistujille.

Verkko-oppimateriaali

Ilmoitetaan Optimassa kaikille osallistujille.

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Etätehtävien avulla osallistuminen onnistuu aikaan ja paikkaan katsomatta.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Optimassa on palautekysely. Palautetta voi myös lähettää suoraan opintojakson vastuuopettajalle sähköpostilla minna.teittinen@turkuamk.fi.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat