SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002408 Academic Writing, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaAsteljoki Sari
Muut opettajatEloranta Sini, Sorsa Kaisa, Suikkanen Eija
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 15 
Ilmoittautumisaika01.12.2017 (klo 08:00) - 18.01.2018
Toteutustapa Lähi, Optima, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Yhteiset palvelut
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Osallistuja saa perustiedot tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta sekä siihen liittyvistä asioista. Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Tohtorikiihdyttämöön kuuluville henkilöille, mutta mukaan voi tulla myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia.

 
Opintojakson sisältö
  • Tutkimus- ja julkaisueettiset kysymykset
  • Hyvän tieteellisen artikkelin rakenne
  • Tieteellisen artikkelin työstämistä
  • Julkaisufoorumit
  • Tiedonhankinta ja viitteidenhallinta
  • Julkaisujen laatu ja näkyvyys
  • Englanniksi kirjoittaminen

 
Arviointi

Tehtävien suorittaminen sekä tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja esittäminen.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Kurssi on tarkoitettu tieteellistä käsikirjoitusta kirjoittavalle henkilölle. Kurssin aikana kirjoitetaan mieluiten englanninkielinen artikkeli. Koulutus järjestetään Polytechnic University of Valencian sopimuksen mukaisesti ja se voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin.

Seminaareihin omat tietokoneet mukaan. Oppimisalustana Optima.

Kurssi toteutuu aina Lemminkäisenkadulla tilassa B314 (B-siipi, 3 krs.)

7.2 klo 12.30-15.30 Aloitusseminaari I (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa)

- Kuinka aloittaa tieteellinen kirjoittaminen, miten ja missä artikkelin voi saada julkaistua

- Ennakkotehtävä ja sen läpikäynti: Pohdi etukäteen tulevan käsikirjoituksen sisältö, näkökulma ja kieli (engl./suomi). Asteta itsellesi aikataulu ja tavoitteet käsikirjoituksen työstämiseksi. Etsi valmiiksi lehti, johon aiot lähettää käsikirjoituksen - käy poimassa lehden kirjoittajaohjeet ja ota ne mukaasi ensimmäiselle kerralle.

15.2 klo 12.30-15.30 Tiedonhankinta ja viitteidenhallinta (Eija Suikkanen)

- Turun AMK:n Finna, Turun AMK:n tarjoamat tietoaineistot

- RefWorksin käyttö

1.3 klo 12.30 -15.30 Julkaisujen laatu ja näkyvyys (Eija Suikkanen)

- 15.2 aihe jatkuu mahdollisesti

Julkaisujen laatu, julkaisut osana korkeakoulujen rahoitusta

- julkaisun laadun varmistus (mm. JuFo)

- avoin julkaiseminen

- julkaisutiedonkeruu

- affiliaatio

Julkaisujen ja tutkijan näkyvyys

- julkaisuarkisto: rinnakkaistallentaminen

- tutkimuksen yhteisöpalvelut

- tutkijan tunnisteet (ORCID jne.)

8.3 klo 12.30-15.30 Artikkeliseminaari II (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa)

- Tutkimus- ja julkaisueettiset kysymykset

- Hyvän tieteellisen artikkelin rakenne

- Käsikirjoituksen työstämistä

15.3 klo 12.30-15.30 Tukea englanniksi kirjoittamiseen (Poppy Skarli)

- Keskustelua ja kysymyksiä esimerkkien ja omien tekstien pohjalta.

5.4 klo 12.30-15.30 Artikkeliseminaari III (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa)

- Artikkelikäsikirjoituksen 1. versio valmis, esityksiä, vertaisarviointia

26.4 klo 12.30-15.30 Artikkeliseminaari IV (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa)

- Julkaisen, siis olen - kokemuksia ja havaintoja julkaisemisen vaikeudesta ja ihanuudesta (Harri Jalonen, 1t)

- Artikkelit valmiina, esitykset

Opiskelijan työmäärän mitoitus

5 op

Arvosanan muodostuminen

hyväksytty - hylätty

Edeltävyysehdot

Tohtorikiihdytettävä tai Turun tai Samk:n henkilökuntaa

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

HUOM!!

Laittakaa lisätietoihin, että olette henkilökuntaa. Näin teitä ei laskuteta.
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat