SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5051125 Olio-ohjelmointi, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1009
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaFerm Tiina
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.06.2018 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 120 
Ilmoittautumisaika17.03.2017 (klo 08:00) - 31.05.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät

Uusintatentit ovat 20.-24.8.2018 ja 17.-21.9.2018 optima-ympäristössä.

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvailla ohjelmistotuotteen kehitystyön vaiheet ja keskeiset menetelmät
 • selittää käsitteet luokkahierarkia, periytyvyys ja monimuotoisuus sekä soveltaa niitä ohjelmistokehityksessä
 • keskustella rinnakkaisohjelmoinnin mahdollisuuksista
 • soveltaa poikkeusrakenteita
 • suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida yksinkertaisen käyttöliittymäsovelluksen.
 
Opintojakson sisältö
 • oliorakenteet
 • virheiden käsittely poikkeuksilla
 • säikeet
 • tietokantayhteyden luominen
 • ohjelmistotuotannon prosessi ja menetelmät
 • UML ja kaavioiden piirtäminen
 
Arviointi

Asteikko: 0 - 5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Jokaisella viikolla on videoitava verkkoluento klo. 14-15, arvioitava verkkotehtävä ja arvioitava ohjelmointitehtävä sekä tehtäviin tueksi keskiviikkoisin klo. 14-15.00 Skype-sessio.

Luennoillta eikä Skype-sessioistaei kerätä osallistujatietoa eikä osallistuminen ole pakollista.

Tentti on kokonaan verkossa aikavälillä 23. - 27.7.2018.

Uusintatentit ovat 20.-24.8.2018 ja 17.-21.9.2018 optima-ympäristössä.

luento/skypeaihe

1.6.2018 klo.14-15.00

Luento: aloitus, työkalut ja verkkotyötila
4.6.2018 klo. 14-15.00Luento: Luokka ja olio, luokkakaavio
6.6.2018 klo. 14-15.00Skype - apua harjoituksissa
11.6.2018 klo.14-15.00Luento: Luokkien yhdistäminen: hierarkia
13.6.2018 klo. 14-15.00Skype - apua harjoituksissa
18.6.2018 klo. 14-15.00Luento: Luokkien yhdistäminen: toteutus
20.6.2018 klo. 14-15.00Skype - apua harjoituksissa
25.6.2018 klo. 14-15.00Luento: Luokkien yhdistäninen: viestiyhteys
27.6.2018 klo. 14-15.00Skype - apua harjoituksissa
2.7.2018 klo. 14-15.00Luento: Luokkien yhdistäminen: kooste
4.7.2018 klo. 14-15.00Skype - apua harjoituksissa
9.7.2018 klo. 14-15.00Luento: Olioiden palvelujen kutsuminen, sekvenssikaavio
11.7.2018 klo. 14-15.00Skype - apua harjoituksissa
16.7.2018 klo. 14-15.00Luento: Olion tilan muuttaminen, tilakaavio
18.7.2018 klo. 14-15.00Skype - apua harjoituksissa
23.7.2018 klo. 8.00 - 27.7.2018 klo. 23.00Tentti, optima-ympäristössä

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Työmäärä 5*27h = 135h koostuu viikottaisista (7 kalenteriviikkoa + tentti)

Viikottainen työmäärä:

- videoluento 2h

- verkkomateriaaliin tutustuminen 4h

- ohjelmointiharjoitus 8h

- arvioitu verkkotehtävä 4h

Lisäksi:

- tentti 9h

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu kumulatiivisesti

- arvioiduista verkkoharjoituksista 40%

- arvioiduista ohjelmointiharjoituksista 40%

- tentistä 20%

pisteet %arvosana
0 - 390
40 - 491
50 - 592
60 - 693
70 - 794
80 - 1005

Edeltävyysehdot

Opiskelijan on tunnettava ja osattava käyttää ohjelmoinnin perusrakenteita sekä ymmärrettävä ohjelmiston kehitysprosessi koodista suoritettavaksi ohjelmaksi.

Oppimateriaali

optimassa

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

optima

ilmoittautumiset siirtyvät optimaan ja työtila avautuu 1.6.2018

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat