SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002407 Pinta- ja kuosimallien suunnittelu teollisuuteen, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaVuolas Mervi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.05.2018 - 15.06.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Kyllä
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 100 
Ilmoittautumisaika17.03.2017 (klo 08:00) - 25.04.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö, Tutkielma, Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 25.06.2018 
Tenttipäivä 15.06.2018 
Uusintatenttipäivät

31.7.2018

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Muotoilun koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Pinta- ja kuosimallien suunnittelu teollisuuteen 5 op

Tavoitteet:

Opiskelija:

- tuntee kuosisuunnittelun ideointimenetelmiä

- osaa huomioida trendit suunnittelunsa pohjaksi

- tuntee malliston ja värisuunnittelun perusteet

- osaa suunnitella pinta- ja kuosimalleja teollisesti valmistettavaksi

- tuntee kuosimallistojen markkinointitapoja

Sisältö:

- ideoinnin menetelmät

- erilaiset trendit

- kuosi- ja värisuunnittelun perusteet

- teollisuuden tekniset vaatimukset

- kuosimallistojen markkinointi

Kaikki harjoitustyöt voidaan tehdä joko manuaalisesti käsin tai digitaalisesti suunnitteluohjelmien avulla opiskelijan oman taitotason mukaisesti.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Arvosanan muodostuminen

Arviointi: 1 (välttävä) - 5 (kiitettävä)

Arvioinnin perusteet:

- Kokoelman ja/tai kuosien mielenkiintoisuus (sommittelun ja väritysten monipuolisuus)

- Kuosien ammattimaisuus (viimeistelyn taso)

Taso 1: Kaikki harjoitustyöt tehty. Tuotos tavanomainen ja/tai vaatii korjausta.

Taso 3: Kaikki harjoitustyöt tehty virheettömästi, mutta tuotos tavanomainen.

Taso 5: Kaikki harjoitustyöt tehty ammattimaisesti ja oivaltavasti.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Maija Pellonpää-Forss: Kankaanpainanta - välineet, suunnittelu ja painaminen, 2009

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima: Pinta- ja kuosimallien suunnittelu teollisuuteen

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Tupu Mentu, Tiina Mikkelä, Ulla Paakkunainen: Printti & Pisto, 2010

Melanie Bowles: Digital Textile Design, 2007

Simon Clarke: Textile Design, 2011

Andrea McNamara, Patric Snelling: Design and Practice for Printed Textiles, 1995

Harald Arnkil: Värit havaintojen maailmassa, 2008

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Omien henkilökohtaisten suunnittelumateriaalien (paperit, värit,mahdolliset tulosteet) kustannukset.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palaute kerätään kirjallisesti seuraavan kurssin suunnittelun tueksi.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat