SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5001053 3D-suunnittelun työkaluja, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1002
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaLiikkanen Jussi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.07.2018 - 12.08.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 100 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 30.04.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 5 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Konetekniikan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on opetella 3D-suunnitteluohjelmiston (SolidWorks) työkaluja 3D-modelling-opintojakson jatkoksi. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, miten 3D-suunnittelutyökalujen mahdollisuuksia voidaan hyödyntää tuotesuunnittelussa ja oppia hyödyntämään 3D-suunnittelutyökaluja monipuolisemmin omissa opinnoissa (projektit, opinnäytetyö). 3D-mallinnuksen jatkoharjoittelun lisäksi on mahdollista valita vähintään yksi erikoistumisalue (pintamallinnus, teräsrakenteet, ohutlevyt, muottityökalut tai 2D-piirustustyökalut).

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Arviointi 1-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson laajuus 5op/135h

Arvosanan muodostuminen

Opintojakso arvioidaan suoritettujen tenttien (sertifioinnit) perusteella. Jokaisessa sertifioinnissa on omat läpipääsyrajat, minimi 70% vastauksista oikein. Sertifioinnit ovat mainio tapa osoittaa työnantajille omaa 3D-osaamistaan ja ne ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja.

Edeltävyysehdot

Suositellaan SolidWorks 3D-modelling-opintojaksoa tai vastaavia perustietoja.

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

   
Maksuton, vapaaehtoiset lisäsertifikaatitovat maksullisia.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat