SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002365 Sponsorointi, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaHatakka Markus
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.06.2018 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Kyllä
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 140 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 03.05.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Taideakatemia
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Media-alan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson osan suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa sponsoroinnin merkityksestä ja kehityksestä
 • arvioida sponsoroinnin merkitystä sekä sponsorin että sponsoroitavan näkökulmasta
 • hakea, valita ja vertailla yhteistyökumppaneita
 • laatia sponsorointisuunnitelman
 
Opintojakson sisältö
 • sponsorointi ja yritysyhteistyö käsitteinä
 • sponsoroinnin tavoitteet sponsorin ja sponsoroitavan kannalta
 • sponsoriyhteistyön suunnittelu ja organisointi
 • sponsorointisuunnitelman laatiminen
 • sponsorointiin liittyvät sopimukset, määräykset ja lainsäädäntö
 
Arviointi

1 - 5 / hylätty

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso ei sisällä lähiopetusta.


Opintojakso koostuu kolmesta osasta: 1. lähdemateriaaliin tutustuminen ja kirjallisuuskatsauksen kirjoittaminen, 2. sponsorointisuunnitelman laatiminen ja 3. vertaisarviointi.

1. Opiskelija perehtyy lähdemateriaaliin ja kirjoittaa niiden ja valitsemansa kahden muun lähdemateriaalin pohjalta kirjallisuuskatsauksen. Ohjeet kirjallisuuskatsauksen kirjoittamiseen, laajuuteen ja palauttamiseen Optimassa.

2. Opiskelija ideoi ja valitsee omaan alaansa tai harrastukseensa liittyvän sponsorointikohteen ja laatii suunnitelman sponsoroinnista. Suunnitelman laatimisessa opiskelija hyödyntää vähintään kahta kohdassa 1 mainittua lähdemateriaalia. Ohjeet suunnitelman laatimiseen, laajuuteen ja palautukseen ovat Optimassa.

3. Opiskelija antaa kirjallista palautetta ja arviointia toisten opiskelijoiden sponsorointisuunnitelmista. Ohjeet palautteen ja arvioinninsisältöön, laajuuteen ja palautukseen ovat Optimassa.

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOPSissa!
HUOM. Muut kuin Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opiskelijan työmäärän mitoitus

27h / op eli 135h.

Arvosanan muodostuminen

Arvosanan muodostuminen: kirjallisuuskatsaus 25%, suunnitelma 50% ja vertaispalaute 25%.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali
 • Alaja, Erkki. 2001. Summapeliä - Sponsorointiyhteistyön käsikirja. Suomen Urheilumuseosäätiö.
 • Alaja, Erkki & Forssell Christina. 2004. Tarinapeliä - Sponsorin käsikirja. Suomen Urheilumuseosäätiö yhteistyössä Mainostajien Liiton kanssa.
 • Oesch, Pekka. 2002. Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö: kehitys ja käytännöt. Taiteen keskustoimikunta.
 • Valanko, Eero. 2010. Sponsorointi - Yhteistyökumppanuus strategisena voimana. Talentum.
 • Vottonen, Janne. 2012. Sponsoroinnin motiivit, tavoitteet ja arvo - Arvopohjainen myynti osana voittoa tavoittelemattoman organisaation sponsorihankintaa. Aalto-yliopisto.

Lisäksi Optimassa jaettu materiaali sekä opiskelijan hankkima lähdemateriaali.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Opintojakson oma Optima-työtila.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOPSissa!
HUOM. Muut kuin Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat