SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso7003050 Luonto terveyden tukena, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1002
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaLindberg Elina
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.05.2018 - 31.08.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 100 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 05.05.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 30.09.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.03.2019 
Vastuutulosalue Yhteiset palvelut
Vastuutoimipiste Turun ammattikorkeakoulu
Vastuukoulutus Sairaanhoitajakoulutus (Turku)
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet
  • tutustua luonnon vaikutuksiin terveydelle näyttöön perustuvasti
  • perehtyä luonnossa käytettäviin menetelmiin ja harjoituksiin
  • soveltaa opittua tietoa oman ja läheisten terveyden edistämiseen ja tukemiseen
 
Opintojakson sisältö
  • luontoympäristön lisäämät terveyshyödyt
  • terveyshyödyt eri väestöryhmille
  • eri ekologisten ympäristöjen vaikutus terveyteen
  • luontoympäristössä käytettävät menetelmät ja harjoitteet
  • luonnon hyödyntäminen terveyttä edistävissä tilanteissa
 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!
HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opintojakso toteutuu verkossa ja omassa lähiympäristössä. Lähitunteja ei ole. Luonto terveyden tukena - opintojaksokoostuu teoriaan ja tutkimuksiin pohjautuvista verkkotehtävistä, tentistä ja menetelmällisyyteen liittyvästä keskustelusta. Lisäksi jokainen toteuttaa omalle lähipiirilleen, työyhteisölleen tai muule vastaavalle ryhmälle omassalähiympäristössään  luonnossa tapahtuvan  hyvinvointitapahtuman. Tapahtuma suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan jakson aikana. Yhteensä opintojakso sisältää 5 osatehtävää:

1. Johdatus aiheeseen - mihin kaikkeen luonnolla voidaan terveydessä vaikuttaa?Palautus 9.5. klo 23.59 Palautteen tehtävästä saat viimeistään 16.5..

2. Luonto terveyden tukena eri ikäryhmillä - tentti. Tenttiin vastaamisaikaalkaa 10.5 klo 8.00 ja päättyy 22.5. klo 23.59.Oikeat vastaukset ja tulokset saat 23.5. alkaen. Tenttiaika 1h, materiaali saa olla tentin aikana esillä.

3. Luonnossa käytettävät menetelmätehtävä ja verkkokeskustelu. Tehtävän postaus keskusteluun28.5. Mennessä. Kommentointiaika 29.5-6.6..

4. Suunnitelma luonnossa pidettävään hyvinvointitapahtumaan. Tehtävän palautus 14.6. klo 23.59mennessä. Palautteen tehtävästä saat 21.6. mennessä.

5. Hyvinvointitapahtuma luonnossa ja digiraportti. Digitarina luontoympäristössä järjestetystä tapahtumasta palautetaan15.8.2017 klo 23.59mennessä. Palautteen tehtävästä saat 30.8.2017 mennessä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Tehtävien suorittaminen, tenttiin lukeminen,verkkokeskustelu ja luontotapahtuman toteutus sekä raportointi 135h

Arvosanan muodostuminen

Jokainen tehtävä ja tenttipisteytetään asteikolla 0-2 pistettä.

2pitettä = Olet tuonut tehtävässä monipuosesti tietoa esille. Olet reflektoinut annettua tehtävää oman elämäsi/tulevan työsi kannalta. Lähteet joita tehtävässä on käytetty ovat monipuoliset ja mukana kansainvälistä lähteistöä. Kirjoitusasu selkeä ja johdonmukainen./ Tentistä riittävä pistemäärä

1 piste = Olet käsitellyt tehtävää perustasolla. Reflektio on puutteellista tai jäänyt huomiotta kokonaan. Lähteistä vähäistä. Kirjoitusasu selkeä./ Tentistä riittävä pistemäärä

0 pistettä = tehtävää ei ole palautettu määräpäivään mennessätai sen sisältö erittäin yksipuolinen./ Tentistä olet saanut alle puolet pisteistä.

Lisäksi erityisen hyvistä digiraporeteista (tehtävä 5) on mahdollista saada yksi lisäpiste!

Kertyneet pisteet vaikuttavat suoraan saatavaan arvosanaan.

PisteetArvosana
105
94
83
72
61

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Korhonen, A & Liski-Markkanen S. Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä. 2013. TTS-julkaisuja PDF-versio http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tj418.pdf

Tourula, M. & Rautio, A. Terveyttä luonnosta. Thule-instituutti Oulun yliopisto, Metsähallitus ja Oulun seutu. PDF-versio http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Terveytt%C3%A4_luonnosta.pdf

Lisää oppimateriaalia tulossa vielä myöhemmin.......

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Vinkkejä luonnossa käytettäviin menetelmiin:

Arvonen, S. Metsämieli. Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin.2014. Metsäkustannus.

Arvonen, S. Metsämieli. Kehon ja mielen kuntosali. 2015. Metsäkustannus.

Suomi, A., Juusola, M. & Anundi, E. Vihreä hoiva ja voima. Hoida mieltä green care -menetelmin. 2016.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakso pitää sisällään luonnossa työskentelyä sekä hyvinvointitapahtuman järjestämisen omassa lähiluontoympäristössä. Huomioithan että vastuu luontotapahtumassa on siihen osallistuvilla itsellään.

Kustannukset opiskelijalle

Mahdolliset oppimateriaaleista koituvat maksut sekämahdolliset hyvinvointitapahtuman kustannukset.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat