SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5051111 Ohjelmoinnin perusteet, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1035
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaJumppanen Anne
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2018 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Kyllä
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 80 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 09.04.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Essee, Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Tietojenkäsittelyn koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvailla tärkeimpiä sovellustyyppien ja niiden komponenttien toimintaa
 • keskustella soveltuvan ratkaisumallin valinnasta
 • määritellä ohjelmointiin liittyviä peruskäsitteitä kuten lähdekoodi, kääntäjä, muuttuja ja tyyppi
 • lukea jonkun muun tekemää ohjelmakoodia
 • hyödyntää tavallisimpia valinta- ja toistorakenteita
 • tunnistaa olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (luokka ja sen jäsenet, olio, viittaus, poikkeukset)
 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia sovellusohjelmia
 • piirtää kaavion, joka kuvaa ohjelman toiminnan kulkua.
 
Opintojakson sisältö
 • ohjelmistosovelluksen rakenne
 • kehitysympäristö
 • muuttujat ja tyypit
 • funktiot
 • ehtolauseet ja silmukat
 • taulukot ja listat
 
Arviointi

Asteikko: 0 - 5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa tärkeimmät sovellustyypit ja hallitsee niiden komponenttien toiminnan kuvailun. Opintojakson aikana opiskelija joutuu pohtimaan soveltuvan ratkaisumallin valintaan liittyviä kysymyksiä. Opiskelija oppii myös ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet kuten lähdekoodi, kääntäjä, muuttuja ja tyyppi.
Opiskelija oppii lukemaan jonkun muun tekemää ohjelmakoodia sekä
hyödyntämään tavallisimpia valinta- ja toistorakenteita. Opiskelija oppii taidon suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia sovellusohjelmia sekä
piirtää kaavion, joka kuvaa ohjelman toiminnan kulkua.
Opiskelija oppii tunnistamaan olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (luokka ja sen jäsenet, olio, viittaus, poikkeukset).
Opintojaksolla käytettävä ohjelmointikieli on C#.
Edeltäviä tietoja ohjelmoinnista ei vaadita.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

5 (op) x 28h = 140h.

Ko tuntimäärä on laskettu opiskelijan käyttämäksi ajaksi kurssikirjaa lukien, ohjelmoiden ja raportteja kirjoittaen.

Arvosanan muodostuminen

Opintojakso koostuu harjoitustehtäväsarjasta, johon kuuluu 15 erillistä tehtävää.
Opintojakson arviointi pohjautuu tehtävänannossa mainitut kriteerit täyttävien tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen määräaikaan mennessä.

Hyväksyttyjä tehtäviä 15/15 -> arvosana 5.
Hyväksyttyjä tehtäviä 14/15 -> arvosana 4.
Hyväksyttyjä tehtäviä 12/15 -> arvosana 3.
Hyväksyttyjä tehtäviä 10/15 -> arvosana 2.
Hyväksyttyjä tehtäviä 8/15 -> arvosana 1.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Kurssikirja:

C# 6 for Programmers, Sixth Editionby Harvey Deitel; Paul DeitelPublished by Prentice Hall, 2016

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat