SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5001055 Kemia, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1002
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaHovinen Taina
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm21.05.2018 - 31.08.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 25 
Osallistujia max. 60 
Ilmoittautumisaika15.03.2018 (klo 08:00) - 11.04.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Tentti, Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, insinööri
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot yleisen kemian keskeisistä periaatteista ja lainalaisuuksista. Opiskelija osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja osaa niihin liittyvät laskutoimitukset. Opiskelija tuntee happojen ja emästen ominaisuudet ja osaa niihin liittyvät peruslaskutoimitukset. Opiskelija osaa kuvata sähkökemiallisen jännitesarjan merkitystä korroosiossa sekä sähkökemiallisen kennon rakenteen ja toiminnan. Opiskelija omaksuu teoreettisen perustan kemian ymmärtämiselle ja perehtyy fysikaalisen kemian ongelmanratkaisutapaan laskujen ja sovellusten avulla.

 
Opintojakson sisältö
  • Alkuaineet ja atomit
  • Kemiallinen sitoutuminen
  • Ainemäärä ja stoikiometria
  • Olomuodot
  • Seokset ja liuokset, liuosten pitoisuudet
  • Kemiallinen reaktio ja reaktioyhtälö
  • Lämpökemia
  • Hapot ja emäkset
  • Sähkökemia ja korroosio
 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso alkaa toukokuun viimeisellä viikolla ja opinnot pitää suorittaa valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Verkko-opinto on suunniteltu pääosin itsenäisesti toteutettaviksi viikko-ohjelmiksi. Opiskelijoista voidaanmuodostaa opintopiirejä, jos siihen löytyy halukkuuttaa. Asia selvitetään ensimmäisen opiskeluviikon aikana, joten kaikkien pitää aloittaa opintojakso viikolla 21 eli aikavälillä 21.-27.5.2018. Opintopisteet kirjautuvat lukuvuoden 2018-2019 suorituksiin (eli ei nyt meneillään olevanlukuvuoden suorituksiin).

Opintojakso etenee Optimassa viikko-ohjelmien mukaan. Eri osuuksin suorittamiselle on aikaikkuna, jonka sisällä suoritukset pitää tehdä.

OPTIMA AVAUTUU aikaisintaan 15.5.2018

Opettajan ohjausta on saatavilla aikaväleillä 21.5.-29.6. ja 23.-.31.8. Ohjauksen tarkemmat ajankohdat kerrotaanOptimassa opintojakson alkaessa.

Rekisteröidy jo etukäteenTurku AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi. Rekisteröityminen pitää tehdä vain kerran.Saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja SoleOpsin käyttöohjeet sähköpostitse, kun rekisteröityminen on tehty. Tämä on linkki e-lomakkeeseen: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakso on suunniteltu 13 viikon mittaiseksi ja yhden viikon työmäärä on keskimäärin 10 h.

Arvosanan muodostuminen

Arvosanan muodosuminen täsmennetään kurssin alkaessa.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali

Opintojakso on rakennettu kirjan Antila, A-M., Karppinen M., Leskelä M., Mölsä H. ja Pohjakallio M., Tekniikan kemia pohjalta ja lisäopiskelumateriaalina on linkit opetus-tv:n ja verkkolukion materiaaleihin.

Lisäksi voit käyttää apuna mitä tahansa kemian peruskirjoja (esim. lukion oppikirjoja).

Huom! oppikirja on välttämätön.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opinto tulee vamiiksi vasta elokuussa, joten pisteet kirjautuvat lukuvuodelle 2018-2019 (ei nyt kuluvalle lukuvuodelle)

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat