SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso2051156 Muotoilu ja taide ennen ja nyt, 6.00 op, 160 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1008
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaSeppälä-Kaven Ulla
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm15.06.2018 - 31.08.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 15.05.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö, Tutkielma, Raportti
Virtuaalilaajuus op 6 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 15.09.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.05.2019 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Muotoilun koulutusohjelma (Turku)
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää taiteen ja muotoilun merkityksen sekä ilmenemismuodon eri aikoina ja eri tilanteissa. Opiskelija osaa hakea tietoa ja hyödyntää eri lähteitä. Hän hallitsee alaan liittyviä asiakokonaisuuksia ja havainnoi niihin vaikuttavia ajassa olevia ilmiöitä ja muutoksia.

 
Opintojakson sisältö

Eri aikakaudet esihistoriasta nykypäivään tyypillisine piirteineen ja esimerkkeineen. Taide, sisustus, artefaktit, muotoilu. Kuvataiteilija-, arkkitehti- ja muotoilijaesittelyitä sekä esimerkkejä heidän töistään.

 
Arviointi

Sisältö kuvataan tarkemmin toteutussuunnitelmassa.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Sisältö

Kurssi jakautuu kahteen osaan: taidehistoria 3 op ja muotoilun historia 3 op. Opiskelija voi suorittaa joko molemmatosiot tai vaihtoehtoisesti vain toisen.

Taiteen eri aikakaudet:

Länsimainen taide:kuvataiteiden ja arkkitehtuurin kehittyminen
ja merkitys, Esimerkit esihistoriasta, antiikistaja keskiajasta.

Maalaustaiteen, kuvanveiston, arkkitehtuurinsekä sisustuksen ja esineiden tyylipiirteiden
kehittyminen esimerkkeineen renessanssista nykypäivään.

Muotoilun ennen, nyt ja tulevaisuudessa:

Muotoilun ja taideteollisuuden kehitys 1800-luvun loppupuolelta 2000-luvulle: jugend, art deco,
funktionalismi, kymmenluvut 1940-luvulta lähtien. Esimerkkejä eri muotoilijoista
ja heidän töistänsä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

3 op x 27h = 81h

6op x 27h = 162h

Arvosanan muodostuminen

Arvosanaan vaikuttavat: opettajan arviointi, vertais- ja itsearviointi.

Arvosteluasteikko on 1-5.

Arviointikriteerit:

Arvosana 1-2: Opiskelija suorittaa kaikki tehtävät.

3-4: Opiskelija suorittaa kaikki tehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti ja käyttää monipuolisesti eri lähteitä. Hän ymmärtää aiheeseen liittyviä kokonaisuuksia. Aikataulussa pitäytyminen.

5: Opiskelija suorittaa kaikki tehtävät annettujen ohjeiden mukaanja käyttää monipuolisesti eri lähteitä. Hänymmärtää aiheeseen liittyviä kokonaisuuksia. ja osaa yhdistää keskeisiä käsitteitä ja kokonaisuuksia toisiinsa. Aikataulussa pitäytyminen.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Huom! Optima avautuu 15.6.2018, kun kurssi alkaa.

1. Optiman materiaalit.

2. Taidehistoria: Honour, Hugh, Fleming, John.Maailmantaiteen historia. Useita painoksia.

3. Muotoilu:oppikirja: Ulla Seppälä-Kavén, Muodon ajat,
2008 toinen painos tai 2015 kolmas painos, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja.

Verkko-oppimateriaali

Optima

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Alaan liittyvät kirjat:

Ulla Seppälä-Kavén, Sisustuksen ajat, Turku 2014, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja.

Alan www.sivut yms.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Mahdolliset kirjat sekä museokäynnit.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Soleopsin palautekysely

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat