SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso3011627 Kirjasto ja tietoammattilaisuus, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusValintakoe/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaKulmala Riikka
Muut opettajatPietikäinen Lauri, Siitonen Mikko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm04.04.2018 - 02.05.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 2 
Osallistujia max. 200 
Ilmoittautumisaika03.04.2018 (klo 08:00) - 03.04.2018
Toteutustapa Optima
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 01.06.2018 
Tenttipäivä 02.05.2018 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata kirjasto- ja tietopalvelualan työtä
  • kertoa kirjastoalan keskeisistä kehityslinjoista
  • tunnistaa erilaisia asiakasyhteisöjä
  • kertoa kirjastotoiminnan ja informaatiotutkimuksen kehityksestä.
 
Opintojakson sisältö
  • Kirjasto- ja tietopalvelualan työtehtävät, verkostot ja kehittäminen
  • Kirjastotoiminnan ohjaus ja arviointi
  • Asiakasyhteisöt ja -segmentointi
  • Kirjastotoiminnan ja informaatiotutkimuksen kehitys
 
Arviointi

Asteikolla 0 - 5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakdso toteutetaan yksilötyönä Optima-verkkoympäristössä. Opintojakso muodostuu kolmesta itsenäisestä osiosta, jotka julkaistaan 4.4.2018.

Ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake:https://www.lyyti.in/Ilmoittautuminen_Kirjasto_ja_tietopalvelun_osaamispolkuun_6773.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärä on laskennallisesti mitoitettu vastaamaan 5 opintopistettä eli 135 h työskentelyä.

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu kolmen eri osion yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Korkein mahdollinen pistemäärä on 100p. Opiskleijat valitaan kirjastoalan koulutukseen hakukelpoisuuden ja saadun pistemäärän perusteella.

Edeltävyysehdot

Edeltäviä korkeakouluopintoja ei vaadita.

Opintojakso toimii valintatapana liiketalouden koulutuksen kirjasto- ja tietopalvelualan osaamispolkuun. Tutkinto-opiskelijoilla ei ole oikeutta suorittaa opintojaksoa, elleivät he ole hakemassa kevään 2018 yhteishaussa kirjasto- ja tietopalvelualan osaamispolkuun.

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali

oppimateriaali julkaistaan 4.4.2018

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Ei kustannuksia.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksopalaute kerätään optima-alustalla erillisellä kyselyllä opintojakson suorittamisen jälkeen.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat