SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002405 Tiedonhankinnan perusteet, 1.00 op, 27 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatSuikkanen Eija
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2017 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 15 
Ilmoittautumisaika01.08.2017 (klo 08:00) - 31.12.2017
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 15.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Yhteiset palvelut
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Kirjastopalvelut ja Finnan peruskäyttö, tiedonhankinnan perusteet ja oman alan tiedonlähteiden käyttö, lehdet ja artikkelit, tiedon eettinen käyttö, viitteidenhallinta.

  • käyttää tehokkaasti Turun AMK:n Finna-hakupalvelua painettujen ja elektronisen aineistojen paikantamiseen ja hyödyntämiseen

  • määritellä ja kuvata tiedontarvettasi käsitteillä ja hakusanoilla, esimerkiksi käsitekartan avulla

  • muodostaa hakusanoja ja -lauseita hyödyntämällä loogisia operaattoreita, fraaseja sekä katkaisu- ja jokerimerkkejä

  • tunnistaa luotettavat tiedonlähteet ja erottaa kaupallisen tiedon, ammatillisen tiedon ja opintoihisi liittyvän tutkimustiedon

  • käyttää tietoa eettisesti

  • käyttää RefWorks (New) -viitteidenhallintaohjelmaa viitteiden tallentamiseen ja lähdeluetteloiden tekemiseen.

 
Opintojakson sisältö

Hyvät tiedonhankintataidot: opiskelija osaa hakea tietoa itsenäisesti erilaisista tiedonlähteistä sekä pystyy arvioimaan ja hyödyntämään saamaansa tietoa.

 
Arviointi

Verkkokurssi arvioidaan asteikolla 0-5 (tai hyväksytty / hylätty). Kurssin tehtävistä voi saada enintään 52 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan vähintään 26 pistettä.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus

1 op = 27h opiskelijan työtä.

Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Ryhmäpalaute

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat