SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso7081149 Suomalainen elämä, arki ja yhteiskunta, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusAvoin AMK/1018
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaKnuuttila Juha
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.04.2018 - 31.05.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika01.12.2017 (klo 08:00) - 25.03.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.01.2018 
Tenttipäivä 31.05.2018 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2018 
Vastuutulosalue Terveys ja hyvinvointi
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Sosiaalialan koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointiteorian perusteet ja ymmärtää hyvinvointiyhteiskunnan muutoksia. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten rakenteiden ja prosessien merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen elämälle.

 
Opintojakson sisältö
  • hyvinvointi ilmiönä
  • hyvinvointivaltion tehtävät
  • sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen, huono-osaisuus menneisyydestä nykypäivään
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Viikkotehtävä 1. 02.04.-08.04: Opintojaksoon ja sisältöihin orientoituminen.

Viikkotehtävä 2: 9.4.-22.04.2018

Viikkotehtävä 3. 23.04.-06.05.2018

Viikkotehtävä 4. 07.05.-20.05.2018

Viikkotehtävä 5. 21.05.-30.05.2018

Verkkotentti Optimassa - 31.05.2018 klo 16-17

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti avoimen AMK:n kautta osallistuville. Ilmoittautuminen:https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_ilmoittautumislomake_lukuvuodelle_20172018_8574

Myös Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat voivat osallistua mikäli tilaa jää avoimen AMK:n kautta ilmoittautuneiden jälkeen. Tutkinto-opiskelijat hyväksytään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. (huom! SoleOpsin ilmoittautumisjärjestys ei ole ajantasainen, koska avoimen AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat eri järjestelmän kautta).

Lisätiedot:avoinamk@turkuamk.fi

Opiskelijan työmäärän mitoitus

133t

Arvosanan muodostuminen

Tehtävien 1-5 hyväksytty suorittaminen
Numeerinen arviointi Optima verkkotentin perusteella:Hyl - K5

Edeltävyysehdot

-

Oppimateriaali

Ilmoitetaan viimeistään 15.3 maaliskuussa 2018

Verkko-oppimateriaali

Ilmoitetaan viimeistään 15.3 maaliskuussa 2018

Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

-

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone, verkkoyhteys, koneeseen kuuluva / liitettävä videokamera ja kuuloke mikrofoni

Kustannukset opiskelijalle

Avoimen AMK:n opintomaksu:
15€/op tai
200€/lukukausi.
Tutustu avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin nettisivuillamme: www.turkuamk.fi/avoin.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Kerätään Optimassa

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat