SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002404 VIP-toiminta, 3.00 op, 80 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018, Kevät 2017-2018
VastuuopettajaAhtinen Janne, Mäntsälä Tuija, Siitonen Mikko, Viinikkala Päivi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm22.11.2017 - 31.05.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika21.11.2017 (klo 08:00) - 31.01.2018
Toteutustapa Monimuoto, Optima
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 30.06.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • osaa omalla toiminnallaan tukea opiskelu- ja työhyvinvointia sekä osaaopiskelijaryhmän luottohenkilönä
  • osaa havainnoida ja tukea sujuvaa oppimista osana korkeakoulun hyvinvointiverkostoa.
  • osaa hyödyntää yhteistyötaitojaan ja edistää ryhmän yhteisöllisyyttä
  • saa tunnistaa erilaisia pulmia yksilö- ja ryhmätasolla sekä tietää kenen puoleen kääntyä kyseisissä tilanteissa.
 
Opintojakson sisältö
  • Ryhmän luottohenkilönä toimiminen
  • Ryhmän kohdistuvien epäkohtien havainnointi ja niihin puuttuminen sekä kanssa opiskelijoiden tukeminen
  • Säännöllinen yhteydenpito opettajatuutoriin ja tiedottaminen
 
Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija toimii oman ryhmänsä VIP-opiskelijana lukuvuoden ajan.

Alkuinfo 22.11.2017 klo 15-16 ls. Aino (Lemminkäisenkatu)

VIP-koulutus Sinapissa 30.11.2017.

Osallistuminen kuukausittaisiin VIP-tapaamisiin.

VIP-toiminta ja sen rarortointi erikseen ohjeistettavalla tavalla (Optima-työtila).

Opiskelijan työmäärän mitoitus

81 tuntia

Arvosanan muodostuminen

Arvosanan saa raportoituaan opinto-ohjaajalle VIP-toimintansa ohjeistuksen mukaisesti.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali

Optimassa

Verkko-oppimateriaali

Optima

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Ei kustannuksia.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

SoleOPSissa

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat