SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002403 Markkinointi ja viestintä Turun AMK:ssa, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018
VastuuopettajaSopanen Juha
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.11.2017 - 31.08.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika01.10.2017 (klo 08:00) - 30.08.2018
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.03.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteet vaihtelevat projekteittain. Riippuen projektin sisällöstä, tavoitteena voi olla esimerkiksi oppia tietyn viestintätyökalun käyttö tai tuottaa sisältöä valittuun viestintäkanavaan. Projektikohtaiset tavoitteet ilmoitetaan aina toteutussuunnitelmassa.

Yleisiä tavoitteita opintojaksolle on:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

  • arvioida ja valita kohderyhmälähtöisiä viestintäkeinoja markkinointiviestinnän suunnittelussa

  • tuottaa sisältöä valittuun viestintäkanavaan ja käyttää valittua viestintätyökaluja

  • työskennellä osana opiskelijoista ja henkilökunnasta koostuvaa viestintä- ja markkinointitiimiä

  • viestintä- ja markkinointiprojektiin liittyviä projektinhallintataitoja

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla olet mukana toteuttamassa Turun ammattikorkeakoulun markkinointiin ja viestintään liittyvää projektia yhdessä Turun AMK:n Viestintäpalveluiden kanssa. Viestintäpalvelut vastaa Turun AMK:n viestinnästä ja markkinoinnista bränditasolla. Opintojaksolla suoritettavat projektit vaihtelevat toteutuksittain, ja tarkemman kuvauksen projektista löydät toteutussuunnitelmasta.

Opintojakson tarkoituksena on osallistaa opiskelijoita Turun AMK:n viestintään ja antaa mahdollisuus tutustua yrityksen viestintä- ja markkinointiyksikön toimintaan.

 
Arviointi

Arviointi asteikolla Hyväksytty / Hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija toteuttaa projektiin liittyvät, sovitut toimenpiteet sovitussa aikataulussa.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelijat tuottavat Turun AMK:n markkinointi- ja viestintäsisältöjä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Osallistuminen työryhmän kokoontumisiin 26t

Itsenäinen tuotantotyöskentely 107t

Arvosanan muodostuminen

Hyväksytyn opintosuorituksen edellytyksenä on tuotantoaikataulun ja muun ohjeistuksen nuodattaminen.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat