SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002384 Huippu-urheiluvalmennus, 15.00 op, 400 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018, Kevät 2017-2018
VastuuopettajaKorpela Mika
Muut opettajatNygren Päivi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika01.07.2017 (klo 08:00) - 01.05.2018
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskeleva urheilija ymmärtää urheilun ja opiskelun yhdistämisen haasteellisuuden ja siihen vaadittavan suunnitelmallisuuden. Urheilija suunnittelee itselleen kokonaisvaltaisen valmennus- ja opintosuunnitelman yhdessä valmentajan sekä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Lisäksi urheilija ymmärtää terveydenhuollon, ravitsemuksen ja muiden asiantuntijatahojen merkityksen laadukkaassa ja tavoitteellisessa valmentautumisessa.

Urheilevan opiskelijan eteneminen ja kehittyminen urheilijanpolulla kohti kansallista ja kansainvälistä urheilun huippua.

 
Opintojakson sisältö

Urheilija toteuttaa tekemäänsä harjoitussuunnitelmaansa. Urheilija hyödyntää urheiluakatemian tarjoamia harjoitusmahdollisuuksia omassa harjoittelussaan, osallistuu urheiluakatemian järjestämiin urheilijoille suunnattuihin tilaisuuksiin ja hyödyntää urheiluakatemian tarjoamaa asiantuntijaverkostoa tarvittaessa. Harjoitusleirit, kilpailumatkat ja edustustehtävät sisällytetään opintokokonaisuuteen erikseen sovittavalla tavalla.

 
Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Lisätietoa:

https://www.urheiluakatemia.fi/

ja opintojen suorittaminen Turun AMKssa:

https://www.urheiluakatemia.fi/turku-amk

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat