SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5091017 Matematiikan perusteet, 3.00 op, 80 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusAmmatti-instituutti/ avoin AMK/1011
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm21.03.2018 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika01.05.2017 (klo 08:00) - 31.05.2017
Toteutustapa Lähi, Verkko
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

jk

 
Opintojakson sisältö

x

 
Arviointi

x

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tämä toteutus on tarkoitettu vain Turun ammatti-instituutin opiskelijoille.

Tavoitteet:
Opiskelija varmistaa ja syventää peruslaskutaitojaan etenkin yhtälönratkaisussa ja suorakulmaisen kolmion tri-gonometriassa. Oppilas myös tutustuu joihinkin tekniikan aloilla tarvittaviin matematiikan sisältöihin, kuten vektoreihin, niin että matematiikan opiskelu jatko-opinnoissa sujuvoituu.

Sisältö:
Painotettuna kappaleet 1. - 7.
1.Perusasiat
2.Murtoluvut
3.Potenssit
4.Polynomilaskentaa
5.Juuret ja murtopotenssit
6.Yhtälöt
7.Geometriaa
8.Vektorit
9.Funktiot
10.Logaritmi- ja eksponenttifunktiot
11.Funktioiden kuvaajia ja niiden tulkintaa
12.Derivoinnin alkeet
13.Integroinnin alkeet

Toteutus
Opintojakso toteutetaan sekä lähiopetuksena että verkko-opintoina.

Arviointi
AMK-asteikko 1-5. Arvosana määräytyy tuntityöskentelyn sekä/tai verkossa palautettavien tehtävien perusteella. Harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa hyvitystä kurssikokeeseen korkeintaan yhden AMK-arvosanan verran.

Arvosanojen vastaavuus:

AMK -ammatillinen oppilaitos
1 -1
2 -1
3- 2
4 -2
5 -3

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat