SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso7010318 Ruotsin kielen perusteet, 3.00 op, 80 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusAmmatti-instituutti/ avoin AMK/1008
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.01.2018 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika01.05.2017 (klo 08:00) - 31.05.2017
Toteutustapa Lähi, Verkko
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

-

 
Opintojakson sisältö Vapaaehtoinen ruotsin kielen peruskurssi niille halukkaille, jotka tarvitsevat peruskielitaidon ennen varsinaiselle ruotsin kurssille osallistumista 
Arviointi Ilmoitetaan kurssilla 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tämä toteutus on vain Turun ammatti-instituutin opiskelijoille.

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeiset kielioppirakenteet ja kehittää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavia valmiuksia, joita tarvitaan ruotsin kielen opintojaksoissa jatko-opinnoissa. Lisäksi opiskelija tutustuu tekniikan alan perussanastoon moduulin teeman mukaisesti ja oppii tuntemaan ammattikorkeakouluopinnoissa käytettäviä työtapoja ja lähdemateriaaleja.

Peruskielioppirakenteet moduulin aihepiiriin integroituna:

-substantiivien taivutus

- adjektiivin taivutus

-verbien taivutus ja aikamuodot

-pronominit

-kysymyssanat ja kysymyslauseet

- pää- ja sivulauseiden sanajärjestys

Lisäksi opintojaksolla käsitellään moduulin aihepiiriin liittyvää tekniikan sanastoa ja tehdään siihen liittyviä tehtäviä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakso toteutetaan ammatti-instituutin tiloissa.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat