SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso7010042 Englannin kielen perusteet, 3.00 op, 80 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusAmmatti-instituutti/avoin AMK/1006
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm21.03.2018 - 31.07.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika01.05.2017 (klo 08:00) - 01.06.2017
Toteutustapa Lähi, Verkko
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden suoritustasoa kaikilla kielitaidon osa-alueilla ja varmistaa heidän menestymisensä kieliopinnoissa lukiopohjaisen ryhmän kanssa.

 
Opintojakson sisältö

Sisältö käsittää pääasiassa yleiskielistä aineistoa. Erityistä huomiota kiinnitetään kielen rakenteisiin, sanaston kartuttamiseen, small talk -tyyppiseen suulliseen ilmaisuun, kuullun ja luetun ymmärtämiseen.

 
Arviointi

Riittävä osallistuminen lähiopetukseen, harjoitusten ja kuulustelujen hyväksytty suorittaminen.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tämä toteutus on vain Turun ammatti-instituutin opiskelijoille.

Opiskelija tuntee englannin kielen perusteet ja keskeiset kielioppirakenteet sekä hallitsee sellaisen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavan kielitaidon, että hän selviytyy englannin kielen opinnoista jatko-opinnoissaan. Lisäksi opiskelija tutustuu tekniikan alan perussanastoon moduulin teeman mukaisesti ja oppii tuntemaan ammattikorkeakouluopinnoissa käytettäviä työtapoja ja lähdemateriaaleja.

Peruskielioppirakenteet moduulin aihepiiriin integroituna. Lisäksi moduulin aihepiiriin liittyvä tekniikan sanasto ja tekstit.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

arviointiasteikko 1-5

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opetus ammatti-instituutin tiloissa.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat