SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso3011064 Markkinointi verkossa, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusAmmatti-instituutti/ avoin AMK/1006
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018, Kevät 2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.11.2017 - 31.03.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika01.05.2017 (klo 08:00) - 14.06.2017
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

 

Opiskelija
  • ymmärtää, millä eri tavoin markkinointiviestintää voidaan toteuttaa verkkoviestinnän avulla
  • tuntee viestinnässä käytettäviä työkaluohjelmia ja osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia kotisivuja
  • osaa analysoida verkkoviestinnän materiaaleja
  • tuntee verkkoviestintää koskevat tekijänoikeussäännöt
  • osaa toimia yhteistyössä verkkoviestinnän ammattilaisten kanssa
 
Opintojakson sisältö

 

  • internet, intranet ja sosiaalinen media viestinnän välineinä
  • visuaalisen viestinnän eri keinot
  • työkaluja kotisivujen tekemiseen ja kuvankäsittelyyn
  • tekijänoikeussäännöt
  • työskentely alan toimijoiden kanssa
 
 
Arviointi

Asteikolla 1-5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tämä toteutus on vain Turun ammatti-instituutin opiskelijoille.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat