SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5031372 Johdatus tekniikan ammattikorkeakouluopintoihin, 6.00 op, 160 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusAmmatti-instituutti/ avoin AMK/1001
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018
VastuuopettajaSiivonen Janne
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2017 - 31.03.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika01.05.2017 (klo 08:00) - 13.06.2017
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.01.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2018 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Ammattitaitovaatimus:

  • Ymmärtää tekniikan alan perusteita ja opiskelumenetelmiä ammattikorkeakoulussa.
  • Teknisen perusosaamisen tarpeiden ja luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtäminen ja hyväksikäyttö.
  • Ammattitaidon osoittamistavat

Tavoitteena on:

  • Oivaltaa sekä saada valmiudet oppia tekniikan alan perusteita ja opiskelumenetelmiä ammattikorkeakoulussa
  • Lisätä luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä ja hyväksikäyttöä teknisen perusosaamisen näkökulmasta

 
Opintojakson sisältö

• tekniikan koulutusaloihin tutustuminen

• fysiikan laboraatiot 4 kpl

• autolabra 3 kpl

• konelabra 2 kpl

• moottorilabra 1 kpl

• rakennuslabra 2 kpl

• kemian laboraatio 2 kpl

 
Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

Hyväksytty: Annetut tehtävät tehtynä ja raportit palautettuna (jatkuva näyttö, harjoitukset, raportit).

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tämä toteutus on vain Turun ammatti-instituutin opiskelijoille!

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Oppimateriaali optimassa

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat