SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso3011511 Taloushallinto, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusAvoin AMK/1008
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018
VastuuopettajaNummela Sami
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm07.02.2018 - 31.03.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika01.08.2017 (klo 08:00) - 22.01.2018
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.01.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2018 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija perehtyy johdon laskentatoimeen ja sen tehtäviin. Opintojakson suoritettuaan hänellä on perusvalmiudet tuottaa ja hyödyntää laskentainformaatiota. Hänellä on valmiudet osallistua yrityksen päätöksentekoa tukevien laskentajärjestelmien käyttämiseen ja kehittämiseen.

 
Opintojakson sisältö
  • Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi
  • Johdon laskentatoimen perusongelmat ja laskentatoimen systematiikka
  • Yrityksen talousprosessin peruskäsitteet
  • Katetuottolaskennan perusteet ja hyväksikäyttö
  • Yrityksen taloudellisuus ja kannattavuus
  • Budjetoinnin perusteet
 
Arviointi

0-5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakson lähiopetus Sepänkadun toimipisteessä keskiviikkoisin 7.2.2018 alkaen klo 16.30-20.00. Itsenäistä opiskelua vk 8.

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti avoimen AMK:n kautta osallistuville. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_ilmoittautumislomake_lukuvuodelle_20172018_8574

Myös Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat voivat osallistua mikäli tilaa jää avoimen AMK:n kautta ilmoittautuneiden jälkeen. Tutkinto-opiskelijat hyväksytään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. (huom! SoleOpsin ilmoittautumisjärjestys ei ole ajantasainen, koska avoimen AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat eri järjestelmän kautta).

Lisätiedot: avoinamk@turkuamk.fi

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Avoimen AMK:n opintomaksu 15€ op eli 75€ tai 200€ lukuvuosi. Tarkemmat maksu- ja peruutusehdot löytyvät osoitteesta: www.turkuamk.fi/avoin

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat