SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002311 Nykytanssin perusteet, 3.00 op, 80 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018
VastuuopettajaKakko Mariikka
Muut opettajatAlppirinne Heidi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm05.09.2017 - 31.12.2017
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 6 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika01.06.2017 (klo 08:00) - 30.09.2017
Toteutustapa Lähi, Optima
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.01.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2018 
Vastuutulosalue Taideakatemia
Vastuutoimipiste Linnankadun toimipiste
Vastuukoulutus Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Nykytanssille ominaisten käytännön harjoitteiden avulla tutustutaan nykytanssin teknisiin ja ilmaisullisiin perusteisiin. Opintojakson tavoitteena on luovan liikeilmaisun vahvistaminen.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä kehon hahmottamista ja liikkeen tuottamista nykytanssille ominaisten liikesarjojen ja improvisatoristen harjoitteiden avulla. Lisäksi musiikin ja liikkeen yhteyden löytäminen ja työstäminen ovat osa jokaista harjoitustuntia. Kontaktiopetusryhmät tapaavat ti ja to klo 17–18:30 Taideakatemian Jokisalissa. Opettajina toimivat Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksen III vsk:n opiskelijat ohjaavan opettajan valvonnassa.

 
Arviointi

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen osallistumista ja läsnäoloa opetustunneilla. Läsnäoloa ei voi korvata muulla työllä. Lisäksi hyväksytty suoritus edellyttää kirjallisen esseen laatimista. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Kontaktiopetuskerrat Taideakatemian Jokisalissa tiistaisin ja torstaisin (7.9.-14.12.) klo 17:00-18:30. Kontaktiopetusta ei järjestetä viikolla42. Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena. Opettajina jaksolla toimivat tanssinopettajakoulutuksen 3.vsk:n opiskelijat.

Kontaktiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluu tanssiesitysseuranta ja lyhyen esitysanalyysin laatiminen. Tarkemmat ohjeet analyysin laatimiseen annetaan myöhemmin. Tanssiesitykset Taideakatemian Köysiteatterissa 13.12.-16.12. Esitys on maksuton nykytanssin perusteet opintojaksolle osallistuville.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • toistaa nykytanssin perustekniikkaa
  • nimetä nykytanssin keskeisimpiä termejä
  • tunnistaa ja toistaa nykytanssille ominaisten liikkeidenlaatua ja dynamiikkaa
  • toimia tunnilla tanssituntietiketin mukaan
  • laatia analyysin näkemästään tanssikokonaisuudesta
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Nykytanssin perusteet on laajuudeltaan 3 opintopistettä ja vastaa 80 h opiskelijan työtä. Kontaktiopetuskerrat tanssisalissa yhteensä 54h (27 x 90 min).Tanssiesityksen seuraaminen ja kirjallisen tehtävän laatiminen 26 h opiskelijan työtä.

Arvosanan muodostuminen

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen osallistumista ja läsnäoloa opetustunneilla. Sairaudesta tms. pakottavasta syystä johtuvat poisolot opetuksesta selvitettävä kirjallisesti. Opintojaksoa ei voi suorittaa hyväksyttävästi jos opetuksesta on yli kuusi (6)poisoloa. Läsnäoloa ei voi korvata muulla työllä. Lisäksi hyväksytty suoritus edellyttää annetun kirjallisen tehtävän laatimista määräajassa ja -mitassa. Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Käytännön salityöskentely ja Optima.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Ensimmäinen kontaktikertatorstaina 7.9. klo 17:00-18:30. Läsnäolo välttämätön opintojaksolle osallistuville. Poisolo tältä ensimmäiseltä kontaktikerralta katsotaan ilmoittautumisen peruutukseksi. Vapautunut paikka annetaan seuraavalle varasijalla olevalle opiskelijalle.

Fyysiseen harjoitteluun soveltuva asustus. Pitkät hiukset on syytä sitoa kiinni tunnin ajaksi. Vältä kellojen ja korujen käyttöä tanssitunnilla.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Kirjallinen opintojaksopalaute kerätään opintojakson päätteeksi.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat