SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso2021134 Valokuvauksen menetelmät II, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusAvoin AMK/1003
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2017 - 31.12.2017
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 24 
Ilmoittautumisaika28.04.2017 (klo 08:00) - 17.09.2017
Toteutustapa Monimuoto, Optima
Suoritustapa Harjoitustyö

Portfolio

Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.01.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2018 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvankäsittelyn mekanismit ja osaa kehittää ja syventää työskentelyään itsenäisesti.
  • tuntee graafisen suunnittelun peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.
  • osaa luoda ja hallita kuvia ja tekstiä sisältäviä dokumentteja ajanmukaisilla välineillä.
  • osaa CMYK värinhallinnan periaatteet.
  • tuntee painotekniikan peruskäsitteet ja osaa ottaa painotekniikan asettamat vaatimukset huomioon omassa työskentelyssään.
 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelija kehittää ja pohtii omaa ilmaisuaan käytännön työskentelyn kautta. Kurssilla syvennytään ajanmukaisilla ohjelmilla vaativampaan kuvankäsittelyyn sekä graafisen suunnittelun ja painotekniikan perusteisiin. Opintojakson aikana tutustutaan painomaailman kuvalle asettamiin vaatimuksiin sekä harjoitellaan huolellista digitaalista vedostusta. Tutustutaan tulostusmateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.

 
Arviointi

Arvioinnissa sovelletaan kuvataiteen arviointikehikkoa. Arviointi asteikolla 5-1.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti avoimen AMK:n opiskelijoille. Ilmoittautuminen avoimen AMK:n opiskelijoille tästä.

Myös polkuopiskelijat ja tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu SoleOpsissa normaaliin tapaan. Mukaan mahtuvat tutkinto-opiskelijat hyväksytään opintojaksolle viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, mikäli tilaa riittää. HUOM! SoleOpsissa näkyvä ilmoittautumisjärjestys ei pidä paikkansa, sillä avoimen AMK:n opiskelijat eivät ilmoittaudu SoleOpsin kautta.

Aikataulu:

Lähitapaamiset klo 16:30-19:30:

Maanantai 2.10.

Torstai 5.10.

Maanantai 9.10.

Torstai 12.10.

Maanantai 16.10.

Torstai 19.10.

Maanantai 23.10.

Torstai 26.10.

Torstai 2.11.

Torstai 9.11.

Torstai 16.11.

Torstai 30.11.

Lähiopetusten välissä etäopiskelua.

Kurssi sisältää:

36 h lähiopetusta

Oppitunneilla tehtäviä harjoituksia

Etänä tehtäviä harjoituksia

Ohjauksen etänä

Tunnilla jaettava materiaali

Kurssitehtävän sekä sen ohjauksen ja palautteen

Kurssitehtävät:

Etätehtävä (oppimispäiväkirja)

Kotitehtäviä

Tunneilla tehtävät harjoitukset

Kurssitehtävä (kurssiportfolio; koostetaan tunneilla tehdyistä harjoituksista kurssin

loppupuolella)

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Avoimen AMK:n opintomaksu 15€/optai 200€/ lukukausi.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat