SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso3001006 Yrittäjyyden kipinät, 3.00 op, 80 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018
VastuuopettajaLounela Juhana
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2017 - 15.03.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika15.04.2017 (klo 08:00) - 30.10.2017
Toteutustapa Lähi, Monimuoto, Optima
Suoritustapa Suullinen tentti, Raportti
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.03.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2018 
Vastuutulosalue Bioalat ja liiketalous
Vastuutoimipiste Lemminkäisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka vapaasti valittavat opinnot
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Antaa tietoa ja näkemystä yrittäjyyteen

 
Opintojakson sisältö

Yrittäjyyden kipinän tilaisuuksissa paikalliset yrittäjät kertovat oman tarinansa yrittäjiksi ryhtymisestä, yrittäjäelämästä sekä menestymisestä että epäonnistumisista. Tilaisuuksien, keskusteluiden ja harjoitteiden avulla tuodaan esille yrittäjyyden moninaisuutta muun muassa perheyrittäjyyttä, yksinyrittäjyyttä, naisyrittäjyyttä, kausiyrittäjyyttä, sarjayrittäjyyttä, palveluyrittäjyyttä, start-up –yrittäjyyttä, nuorisoyrittäjyyttä. Minustako yrittäjäksi – anna yrittäjyyden kipinäsi syttyä!

 
Arviointi

hyväksytty / hylätty

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Kaikkien opintojaksolle osallistuvien tulee osallistua ensimmäiseen tilaisuuteen, jolloin opiskelijat jaetaan pienryhmiin yhteisiä tehtäviä varten. Ensimmäisellä kerralla on keskustelua pienryhmissä ennakkotehtävään liittyen.

Ennakkotehtävä: mitä ajatuksia yrittäjyys sinussa herättää? onko sinulla kenties jo kokemusta yrittäjyydestä? Entä millainen yrittäjyys voisi olla unelmiesi täyttymys? Esitä ja palauta ennakkotehtävä) optimaan jo ennen ensimmäistä (26.10) tilaisuutta.

Pienryhmät: Jaetaan monialaisesti ja satunnaisesti. Toimintaa pienryhmissä tilaisuuksien välissä. Pienryhmä tekee tuotoksen jostain tilaisuudessa esille tulleesta asiasta tai näkökulmasta, joka herätti ryhmässä keskustelua.

Tehtävä: Kehitä yritysideasi/ yritysideanne! Esittele se, ja kuinka voisit saada sen toimimaan käytännössä. Sovimme esittelytavasta ja sen liittymisestä tilaisuuksiin myöhemmin. Esitystapana on hissipuhe / pitching .Lue yksi kirja koskien yrittäjäelämäkertaa, yrittäjän tai yrityksen tarinaa. Palauta reflektiosi viimeistään 15.3.2018.

Yrittäjyyden kipinätilaisuudet seuraavasti: to 26.10, to 23.11, to 1.2 ja to 1.3. Varaathan koko iltapäivän toimintaan!

Sinun tulee osallistua vähintään kolmeen lähikertaan.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

16h lähitunnit + 64h itsenäinen / ryhmä työskentely

Arvosanan muodostuminen

Hyväksytty / hylätty. Erinomaisesti suoriutuneille annettiin keväällä 2017 arvosana 5.

Edeltävyysehdot

Ei ole. Niille, jotka eivät valitse Bisnes Akatemia -polkuasuosittelen lukukauteen 2018-19 Oma yrittäjyys (10op)VAVAa, jossa voidaan lähteä kehittämään omaa yrittäjyys ideaa eteenpäin. Järjestetään edelleenkin ilmeisesti LIKE vava -päivänä.

Oppimateriaali

Kirjastosta ja verkosta

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Jokainen esittää yksin, kaksin tai ryhmässä yritysidean eteenpäin ruodittavaksi...

Kustannukset opiskelijalle

Mahdollisesti, jos yhdessä päätämme jostain vierailusta/ matkasta/ toiminnasta, jossa kustannuksia. Ei pakollista kustannuksia aiheuttavaa

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Koulutusohjelman prosessin mukaan

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat